للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 106203 | Last updated: 27-01-2023 | Viewed: 323 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 110 x 0 cm (43 x 0 inch)
Folding-Gluing Folding-Gluing الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 101516 | Last updated: 13-07-2022 | Viewed: 473 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 66 x 66 cm (25 x 25 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103201 | Last updated: 23-09-2022 | Viewed: 218 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 2018
 -  حجم: 75 x 55 cm (29 x 21 inch)
Laminating, coating Laminating, coating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102126 | Last updated: 12-08-2022 | Viewed: 363 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
Stitching Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106026 | Last updated: 21-01-2023 | Viewed: 141 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 35 x 25 cm (13 x 9 inch)
Booklet-Making Booklet-Making الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 99138 | Last updated: 31-12-2022 | Viewed: 2345 times Enquiry's: 161
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 98 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 96771 | Last updated: 14-01-2022 | Viewed: 712 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 35 x 30 cm (13 x 11 inch)
Perfect Binding Perfect Binding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 83636 | Last updated: 13-01-2023 | Viewed: 1478 times Enquiry's: 32
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 120 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103987 | Last updated: 24-10-2022 | Viewed: 222 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 65 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 45 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103814 | Last updated: 18-10-2022 | Viewed: 596 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 105844 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 262 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 116 x 94 cm (45 x 37 inch)
CTP Computer to plate CTP Computer to plate الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 87380 | Last updated: 23-01-2021 | Viewed: 1135 times Enquiry's: 19
 
 
 -  العمر: 1981
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 14 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106332 | Last updated: 02-02-2023 | Viewed: 72 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 98728 | Last updated: 25-03-2022 | Viewed: 465 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 55 x 55 cm (21 x 21 inch)
Other Misc Other Misc الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106133 | Last updated: 01-02-2023 | Viewed: 153 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 116 x 78 cm (45 x 30 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 105173 | Last updated: 09-12-2022 | Viewed: 180 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 133 x 96 cm (52 x 37 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 105257 | Last updated: 13-12-2022 | Viewed: 278 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 60 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 105702 | Last updated: 10-01-2023 | Viewed: 558 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 37 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102132 | Last updated: 12-08-2022 | Viewed: 353 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 46 x 46 cm (18 x 18 inch)
Numbering Perforating Numbering Perforating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 97915 | Last updated: 01-02-2023 | Viewed: 805 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 1980
 -  حجم: 115 x 0 cm (45 x 0 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106226 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 307 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: 08-2023
 -
 
PD Ref: 97075 | Last updated: 01-02-2023 | Viewed: 719 times Enquiry's: 26
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 90 x 70 cm (35 x 27 inch)
Folding-Gluing Folding-Gluing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 104104 | Last updated: 27-10-2022 | Viewed: 185 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 105 x 55 cm (41 x 21 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103513 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 1352 times Enquiry's: 37
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 23 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101250 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 1109 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 36 x 35 cm (14 x 13 inch)
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106151 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 192 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 90 x 1 cm (35 x 0 inch)
Carton and Box making Carton and Box making الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 104870 | Last updated: 26-11-2022 | Viewed: 144 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
Collating Collating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 96349 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 1898 times Enquiry's: 31
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
Booklet-Making Booklet-Making الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106180 | Last updated: 27-01-2023 | Viewed: 241 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 104 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 220 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 100560 | Last updated: 28-07-2022 | Viewed: 1400 times Enquiry's: 48
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 92 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 100396 | Last updated: 09-06-2022 | Viewed: 1225 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 58 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 104753 | Last updated: 22-11-2022 | Viewed: 415 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2022
 -  حجم:
For Sheetfed press For Sheetfed press الجهاز
Recommended machine
- متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102226 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 1451 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 103 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 105620 | Last updated: 29-01-2023 | Viewed: 465 times Enquiry's: 24
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 125 mio
Recommended machine
In production - متاح: 05-2023
 -
 
PD Ref: 106080 | Last updated: 23-01-2023 | Viewed: 195 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 77 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 97736 | Last updated: 01-02-2023 | Viewed: 919 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم:
Wire Binding Wire Binding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106370 | Last updated: 05-02-2023 | Viewed: 17 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 118 mio
In stock - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106369 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 29 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 70 x 60 cm (27 x 23 inch)
 -  Creasing الجهاز
In stock - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106367 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 41 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106366 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 59 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106365 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 33 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 49 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 106364 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 24 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 35 x 35 cm (13 x 13 inch)
 -  Label-Finishing الجهاز
Dismantled - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106362 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 49 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 110 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106361 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 100 x 70 cm (39 x 27 inch)
 -  Pile Turning الجهاز
Under power - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106360 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 64 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 215 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106358 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 84 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 7 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106357 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106356 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 52 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 110 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106353 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 53 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 48 mio
Under power - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106352 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 38 x 34 cm (14 x 13 inch)
 -  Trimming الجهاز
Dismantled - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106351 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم:
 -  Inserting الجهاز
In stock - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106350 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 25 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 32 x 32 cm (12 x 12 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106349 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 70 x 24 cm (27 x 9 inch)
 -  Stitching الجهاز
In stock - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106348 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 57 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 90 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106347 | Last updated: 04-02-2023 | Viewed: 81 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 65 mio
In production - متاح: 02-2023
 -
 
PD Ref: 106346 | Last updated: 03-02-2023 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 145 x 0 cm (57 x 0 inch)
 -  Laminating, coating الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Viking VK1330 Han..
  1996
  Image1 Viking VK1330 Han..
 • vipoffer
  KBA Rapida 74-5 S..
  2005
  Image2 KBA Rapida 74-5 S..
 • vipoffer
  KBA Rapida 104-8 ..
  1997
  Image3 KBA Rapida 104-8 ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1996
  Image4 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Stahl Ti 55 4-4 w..
  2003
  Image5 Stahl Ti 55 4-4 w..
 • vipoffer
  Horizon BQ 160 an..
  2014
  Image6 Horizon BQ 160 an..
 • vipoffer
  Morgana FRN5 - au..
  2000
  Image7 Morgana FRN5 - au..
 • vipoffer
  Bobst Expertfold ..
  2008
  Image8 Bobst Expertfold ..
 • vipoffer
  Horizon VAC-60Hc ..
  2005
  Image9 Horizon VAC-60Hc ..
 • vipoffer
  Heidelberg MO E s..
  1986
  Image10 Heidelberg MO E s..
 • vipoffer
  Polar 66 E - pape..
  1996
  Image11 Polar 66 E - pape..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-8 ..
  2002
  Image12 KBA Rapida 105-8 ..
 
advert bottom
why_this_website