للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
اضغط للبحث عن ماكينات الطباعة

أنت هنا: Average Machine prices
 

Average Printing Equipment prices - View average estimated values for any Equipment. Click SEARCH BY NAME and see average machines prices...
Search by Name:
refine
clear
 No
Machine name
العمر
السعر
 1
1994 Heidelberg CD 102-6LX, 40 inch 1994
1994
220,000 USD
 2
Accurate BENDER 110
35,000 EUR
 3
ADAST Dominant 856 P L 2003
2003
63,000 EUR
 4
Agipress CL 4025 2002
2002
2,000 EUR
 5
AMC Hydromatic 250 2014
2014
11,000 EUR
 6
Aster 2000 sewing machine 1997
1997
45,000 EUR
 7
Bag making Machines
95,000 EUR
 8
Bobst SP 142 ER 1988
1988
110,000 EUR
 9
BQ 270 2004
2004
11,500 EUR
 10
Curioni SUN Master and Zocatelli Flexomatic
300,000 EUR
 11
Die Cutter Heidelberg Cylinder SBG, 1969
1969
12,000 EUR
 12
Folder gluer Vega 75 1980
1980
15,000 EUR
 13
Folding-Gluing machine CS 100 1980
1980
15,000 EUR
 14
Grunig G550 plus copy frame Trumax 2009
2009
1,500 EUR
 15
Hang 400/401 Riveting machine for ring binder: 1996
1996
10,000 EUR
 16
Hans Muller AG Collating and Stitching Line 1980
1980
10,000 EUR
 17
HEIDELBERG XL 75-8-P-C 2013
2013
445,000 EUR
 18
Heidelberg SM 102-8-P 2007
2007
100,000 EUR
 19
Heidelberg SM DI 74-5-P3 L 2001
2001
250,000 EUR
 20
KBA 74-5 SW2 PWHA 2003
2003
112,000 EUR
 21
Kodak Mercury 85 2005
2005
5,300 EUR
 22
Man-Roland 704 3B 2002
2002
235,000 EUR
 23
McCain Brehmer ST 1000 1995
1995
8,000 EUR
 24
Mida MD 270 TRE/ ST 7/1-8 2001
2001
60,000 EUR
 25
Morgana FRN Unkn.
Unkn.
1,100 EUR
 26
Nagel Citoborma 280 B Unkn.
Unkn.
500 EUR
 27
Nordmeccanica Super Simplex COMBI 1300 1998
1998
90,000 EUR
 28
Omal 1016 1991
1991
48,000 EUR
 29
Paper Bag machine 185 T 2010
2010
180,000 EUR
 30
PIVANO Digitomatic 108 1996
1996
7,500 EUR
 31
Planeta Super Variant P46 Unkn.
Unkn.
42,000 EUR
 32
Roller Nip Control indicator 2014
2014
1,460 EUR
 33
Sanyo 2004 Roof top air conditioning unit 2004
2004
1,400 GBP
 34
Screen FTR 3050 2008
2008
5,500 EUR
 35
Screen Platerite 4300E 2006
2006
25,000 USD
 36
Serlem CFB 670 2009
2009
140,000 EUR
 37
Steuer PZ90 Hot Foil Stamping 2003
2003
95,000 EUR
 38
Sugano NFS 10 20 1987
1987
25,000 EUR
 39
Theisen Bonitz sprint B 308 HP 2002
2002
12,500 EUR
 40
Wagner A4000 2000
2000
1,000 EUR
 41
Werner HK Peters Unkn.
Unkn.
11,000 EUR
 42
Wohlenberg Cut-Tec 92 2000
2000
8,000 EUR
 43
Xerox iGen3 2010
2010
25,000 EUR
 44
Zechini Roby 1800 2013
2013
65,000 EUR
 45
.Kolbus BF 526 1999
1999
526 EUR
 46
.Muller Martini 321 1991
1991
417 EUR
 47
.Muller Martini BRAVO 380 1997
1997
471 EUR
 48
.Muller Martini MONOSTAR 1996
1996
1,996 EUR
 49
115 CNC Unkn.
Unkn.
5,000 EUR
 50
15 x Muller Martini 201 gatherer/collator 1982
1982
12,000 EUR
 51
15 x Muller Martini 3691 gatherer 2000
2000
65,000 EUR
 52
18 XtraCoat Auto Feed UV Coating System 2009
2009
12,000 USD
 53
1960 BOBST SP1080 Die Cutting 1960
1960
30,000 USD
 54
1965 Bobst SP1080 E Die Cutting 1965
1965
38,000 USD
 55
1971/90 Rebuilt Kolbus DA36 1990
1990
13,000 GBP
 56
1974 Heidelberg GTO 46 NP 1974
1974
4,500 EUR
 57
1974 Heidelberg KORD 64 1974
1974
10,000 EUR
 58
1977 Heidelberg KORD 64 1977
1977
11,500 EUR
 59
1979 CURIONI 2200 1979
1979
145,000 EUR
 60
1980 GIETZ FSA 720 1980
1980
85,000 EUR
 61
1980 Heidelberg SORS 1980
1980
16,000 EUR
 62
1980 KLETT 66-2600 1980
1980
10,000 EUR
 63
1980 Polygraph BE-22 1980
1980
8,000 EUR
 64
1980 Sulby MKII Autominabinder 1980
1980
6,500 GBP
 65
1980 Wohlenberg 115 1980
1980
3,500 GBP
 66
1981 Heidelberg KORD 64 Grey 1981
1981
12,000 EUR
 67
1981 Polar 92 EMC 1981
1981
6,000 EUR
 68
1982 Muller Martini 3257 1982
1982
9,500 GBP
 69
1983 Heidelberg GTO 52 NP 1983
1983
9,000 EUR
 70
1983 Man-Roland Rekord RZK 3B 1983
1983
14,500 EUR
 71
1984 Polar 92 EMC MONITOR 1984
1984
12,000 USD
 72
1984 Stahl BL200 1984
1984
60,000 GBP
 73
1985 Muller Martini Starbinder 1985
1985
52,500 GBP
 74
1985 Polar 115EMC 1985
1985
12,500 GBP
 75
1985 Praleg Single Wing Machine 1985
1985
5,500 GBP
 76
1986 IIJIMA BFP1000S Automatic Die Cutting Machine 1986
1986
50,000 USD
 77
1986 SAKURAI SC102A 1986
1986
33,000 USD
 78
1986 Seypa 92 PMC-1 1986
1986
4,700 EUR
 79
1987 BOBST SP102E 1987
1987
100,000 USD
 80
1987 BOBST SP102E 1987
1987
100,000 USD
 81
1987 Heidelberg SM 72 V 1987
1987
50,000 USD
 82
1987 KOMORI L 526 1987
1987
60,000 USD
 83
1987 Muller Martini Pandabinder 1987
1987
65,000 GBP
 84
1987 STAHL KC 66/4KZM-P 1987
1987
7,000 EUR
 85
1987 Wohlenberg 44FM50 1987
1987
20,000 GBP
 86
1988 D K Laminator 1988
1988
14,000 GBP
 87
1988 Heidelberg SM 102-V 1988
1988
80,000 USD
 88
1988 Planeta P 24-72 SUPER VARIANT 1988
1988
18,000 EUR
 89
1988 Planeta Super Variant P24 1988
1988
18,000 EUR
 90
1988 Stahl TF56-4.4.X 1988
1988
7,500 GBP
 91
1988 Wohlenberg 115 MCS-2TV and 1995 Bauman Jogger 1988
1988
16,500 USD
 92
1989 - ASTER Headop 1989
1989
13,000 EUR
 93
1989 - KRISC Headop type KR1SC 1989
1989
12,000 EUR
 94
1989 Bobst SP 102E 1989
1989
135,000 USD
 95
1989 Heidelberg GTO 46 NP 1989
1989
6,000 EUR
 96
1989 Wohlenberg Vario S-20 perfect binding 1989
1989
20,000 EUR
 97
1990 - Billhoefer laminator 1990
1990
32,000 EUR
 98
1990 - Planeta P24 - 81 Super Variant 1990
1990
19,900 EUR
 99
1990 Bobst Domino 90 folder gluer 1990
1990
60,000 USD
 100
1990 Bobst SP 102E DIE CUTTING 1990
1990
80,000 EUR
 101
1990 Heidelberg GTO 52 1990
1990
9,500 GBP
 102
1990 KOMORI L426 1990
1990
82,000 USD
 103
1990 KOMORI L426 1990
1990
95,000 USD
 104
1990 KOMORI L628 1990
1990
80,000 USD
 105
1990 Man-Roland R 202 TOB 1990
1990
21,000 EUR
 106
1990 Muller Martini 321 1990
1990
20,000 GBP
 107
1991 Guillotine Perfecta-Seypa 92 UC-1 SM 1991
1991
6,200 EUR
 108
1991 HARRIS OMEGA 2 1991
1991
14,000 EUR
 109
1991 Heidelberg MOZP-S 1991
1991
23,000 EUR
 110
1991 KOMORI L428 1991
1991
105,000 USD
 111
1992 BOBST SP102E 1992
1992
130,000 USD
 112
1992 BOBST SP102E 1992
1992
130,000 USD
 113
1992 BOBST SP102E 1992
1992
130,000 USD
 114
1992 BOBST SP102E DIE CUTTING 1992
1992
110,000 USD
 115
1992 Heidelberg CD 102-6 L 1992
1992
165,000 EUR
 116
1992 Heidelberg CD 102-6 L 1992
1992
165,000 EUR
 117
1992 Heidelberg CD102-7 LX 1992
1992
175,000 USD
 118
1992 Komori L528LX 1992
1992
68,000 USD
 119
1992 Muller Martini 1509 Minuteman 1992
1992
22,000 GBP
 120
1993 BOBST AUTOPLATINE SP 102-SE 1993
1993
140,000 EUR
 121
1993 Bobst SP 102 E Die Cutting 1993
1993
110,000 USD
 122
1993 Bobst SP102SE 1993
1993
140,000 USD
 123
1993 Heidelberg CD 102 6 -LX 1993
1993
260,000 USD
 124
1993 HEIDELBERG CD 102- 6LX 1993
1993
230,000 USD
 125
1993 Heidelberg GTO 52 NP 1993
1993
12,500 EUR
 126
1993 KOMORI L428 1993
1993
75,000 EUR
 127
1993 KOMORI L628-LX 1993
1993
121,000 USD
 128
1993 Miller MP104-2P 1993
1993
12,900 USD
 129
1994 Heidelberg CD 102-6 LX, 40 inch 1994
1994
230,000 USD
 130
1994 Heidelberg Harris M600B24 (5) Unit (1) Web Press 1994
1994
350,000 USD
 131
1994 Heidelberg SM 72-6 plus LX 1994
1994
135,000 USD
 132
1994 KBA Rapida 72-5 L 1994
1994
85,000 EUR
 133
1994 Muller Martini 1509 Minutman 1994
1994
18,000 GBP
 134
1994 Stahl TI52-4.4.X 1994
1994
11,000 GBP
 135
1995 Adast Dominant 846 P 1995
1995
32,000 EUR
 136
1995 HEIDELBERG SM74-5H 1995
1995
148,000 USD
 137
1995 HEIDELBERG SM745H 1995
1995
125,000 EUR
 138
1995 Heidelberg SORM-Z 1995
1995
34,000 EUR
 139
1995 Komori L640 LYL UV 1995
1995
155,000 GBP
 140
1995 Muller Martini 321 1995
1995
26,000 GBP
 141
1995 Polar 115ED 1995
1995
22,000 GBP
 142
1995 Schneider 115SC Video 1995
1995
10,000 GBP
 143
1996 HEIDELBERG SM 74 6 L 1996
1996
200,000 USD
 144
1996 KOMORI L628LX 1996
1996
150,000 USD
 145
1996 Man-Roland R 305 HOB PP L 1996
1996
125,000 EUR
 146
1996 Polar 115 ED Flowline 1996
1996
35,000 GBP
 147
1996 Sheridan SP562 1996
1996
9,500 GBP
 148
1997 Heidelberg SM74-6H-LX 1997
1997
170,000 USD
 149
1997 Komori L 528 CX 1997
1997
170,000 USD
 150
1997 Komori L 628 CX 1997
1997
175,000 USD
 151
1997 Komori L628LX 28 6 COLOR PLUS COATER 1997
1997
160,000 USD
 152
1997 Komori L640LX SAPC 1997
1997
220,000 USD
 153
1997 Komori L640LX-2069 FAPC 1997
1997
150,000 USD
 154
1997 LTF DD 1.25 1997
1997
5,000 EUR
 155
1997 MAN Roland R 304 L V T 1997
1997
75,000 EUR
 156
1997 Schneider 137H Flowline 1997
1997
22,000 GBP
 157
1997 Wohlenberg 76 Cut-Tec 1997
1997
8,000 GBP
 158
1998 - Bookletline C.P. BOURG Modulen S 1998
1998
5,800 EUR
 159
1998 Komori L628LX 1998
1998
160,000 USD
 160
1998 Komori SII-228P, 28 2 COLOR 1998
1998
25,000 USD
 161
1998 Komori SII-228P, 28 inch 2 color 1998
1998
25,000 USD
 162
1998 Ryobi 512H 1998
1998
12,500 EUR
 163
1999 Adast Dominant 547 AP 1999
1999
31,000 EUR
 164
1999 ADAST DOMINANT AD 516 A 1999
1999
8,500 EUR
 165
1999 Heidelberg ST 300 1999
1999
45,000 EUR
 166
1999 Man-Roland R905-6W 1999
1999
540,000 EUR
 167
1999 Wohlenberg 92 1999
1999
8,500 EUR
 168
2 Collators Watkiss VARIO with 10 and 6 bins
600 EUR
 169
2 color Flexo Printer С2ФП-АП 2004
2004
6,500 EUR
 170
2 color Printer Slotter Martin 1224 1989
1989
17,000 EUR
 171
2 x Fuji 52 NP 1992
1992
6,000 EUR
 172
2 x HD GTO 52; 2 x HD GTO 46 NP; 2 x HD Tiegel;
19,900 EUR
 173
2 x Muller Martini 370 Feeders 1998
1998
9,000 EUR
 174
2000 Bobst SP 102 SE 2000
2000
115,000 USD
 175
2000 BOBST SP102SE 2000
2000
185,000 USD
 176
2000 Heidelberg M600 B24 (8) Unit (2) Web Duplexed Pre 2000
2000
1,100,000 USD
 177
2000 Heidelberg SM 74-2-P-H 2000
2000
65,000 EUR
 178
2000 Muller Martini Prima SB Saddle Stitcher 2000
2000
65,000 USD
 179
2000 Perfecta 115 TVC CUTTER SYSTEM 2000
2000
65,000 USD
 180
2000 Stahl KD66-4KL 2000
2000
18,500 GBP
 181
2000 Wohlenberg City Binder 2000
2000
85,000 GBP
 182
2001 Aster 150 Sewer 2001
2001
27,000 GBP
 183
2001 Aster 180/42 Sewer 2001
2001
75,000 EUR
 184
2001 BOBST SP102SE 2001
2001
165,000 USD
 185
2001 Heidelberg SM 74-2-P-H 2001
2001
105,000 EUR
 186
2001 KBA RAPIDA 74-5 LALV2PWHA 2001
2001
195,000 EUR
 187
2001 Mitsubishi 1 G 4 2001
2001
100,000 EUR
 188
2001 SCREEN 8000PTR THERMAL CTP 8 UPS 2001
2001
20,000 USD
 189
2001 Screen 8000PTR Thermal CTP 8 Ups 2001
2001
20,000 USD
 190
2002 Autobond Compact 74A 2002
2002
22,000 GBP
 191
2002 Heidelberg Eurobind 2002
2002
8,000 GBP
 192
2002 Heidelberg ST100 2002
2002
52,500 GBP
 193
2002 Heidelberg Stahl TD66-.4.4 2002
2002
18,000 GBP
 194
2002 MBO T800-6.4.4 2002
2002
30,000 GBP
 195
2002 Screen PTR4100 4 Ups Thermal CTP 2002
2002
20,000 USD
 196
2003 FUJI L9600 2003
2003
35,000 USD
 197
2003 Heidelberg Stahl TD78-4.4.2 2003
2003
24,000 GBP
 198
2003 Heidelberg Stahl TI52-4.4 2003
2003
11,000 GBP
 199
2003 KBA Karat 74 - 4 L / UV PLUS Extra machine Plus 2003
2003
50,000 EUR
 200
2003 KBA RAPIDA RA 74-4 L ALV2 2003
2003
155,000 EUR
 201
2003 MBO T700-4.4 2003
2003
12,500 GBP
 202
2003 Mitsubishi 2F-4 2003
2003
150,000 USD
 203
2004 MARK ANDY 2200-8 2004
2004
200,000 USD
 204
2004 Masterwork MK 1050Y MI MII (MULTI FOIL) 2004
2004
75,000 USD
 205
2005 Goss® M600 Print Units 2005
2005
15,000 USD
 206
2005 Heidelberg SM 102-4-P3 L 2005
2005
415,000 EUR
 207
2005 Komori L 1026 P EH 2005
2005
340,000 EUR
 208
2005 Man-Roland R 202 E 0B 2005
2005
60,000 EUR
 209
2005 Smooth bonwell IND. CO. LTD. SBL-UVF 106 2005
2005
60,000 USD
 210
2006 Brausse SF1050 Hot Foil Die Cutting 2006
2006
75,000 USD
 211
2006 FUJI L9600 2006
2006
23,000 USD
 212
2006 Laminating machine TSAI YI 2006
2006
40,000 EUR
 213
2006 Sakurai Oliver 475 SD 2006
2006
135,000 EUR
 214
2006 Sakurai Oliver OL466 SIP 2006
2006
115,000 EUR
 215
2006 Sakurai Oliver OL466 SIP 2006
2006
115,000 EUR
 216
2006 Wohlenberg 115 2006
2006
25,000 EUR
 217
2007 BOBST SPeria 106 E 2007
2007
325,000 EUR
 218
2007 Komori L 420B C 2007
2007
210,000 EUR
 219
2007 Shinohara 66 IV 2007
2007
140,000 EUR
 220
2008 Esko CDI SPARK 2530 2008
2008
35,000 USD
 221
2008 Horizon Stitchliner 2008
2008
60,000 GBP
 222
2008 KBA Performa 74-4 L 2008
2008
169,000 EUR
 223
2008 KBA Performa 75-5 L 2008
2008
225,000 EUR
 224
2008 KBA Rapida 75-5 2008
2008
240,000 EUR
 225
2008 Muller Martini Pantera 2008
2008
175,000 GBP
 226
2008 Ryobi 524 HE 2008
2008
105,000 EUR
 227
2008 YAWA TYM780FOIL 2008
2008
50,000 USD
 228
2009 KBA Rapida 75-5 2009
2009
260,000 EUR
 229
2010 Heidelberg SM 74-4H 2010
2010
285,000 EUR
 230
2010 HIGHER SL-800M die-cutting automat 2010
2010
62,000 EUR
 231
2010-Sakurai Maestro MS 102AII 2010
2010
140,000 EUR
 232
2012 FB800II Folder Gluer 2012
2012
99,000 USD
 233
28 x 40 Platen Press With Foil Stamping/embossing 1985
1985
30,000 USD
 234
3 color casemaker EMBA 240 with rotary die cutter 1980
1980
105,000 EUR
 235
3 color rotary die cutter Genco Ward 1974
1974
55,000 EUR
 236
3 Folding machines Heidelberg/Stahl
28,000 EUR
 237
3 Stahl Combination Folders Package 1992
1992
13,000 EUR
 238
3 x Heidelberg GTO 52 Package
11,000 EUR
 239
3 x Muller Martini CN 80 stacker 1999
1999
10,000 EUR
 240
3M-Matic™ 700r-I Kartonverschliessmaschine/Case Sealer Unkn.
Unkn.
2,590 EUR
 241
3xHEIDELBERG SORMZ AGE:1991 AND 1988
63,000 EUR
 242
4 Die Cutters ( 1- SBG, 1-SBD, 1-KS, 1-S line) for sa
56,000 USD
 243
4 Head Paper drill Hang 114-4 Unkn.
Unkn.
4,000 EUR
 244
4 machines Super Palatia II 1970
1970
11,500 EUR
 245
4 Paper Cup chinese machines
70,000 EUR
 246
4 units POLAR 72
10,500 EUR
 247
4 x 75 kW D.C. motors Bull Electric Unkn.
Unkn.
700 EUR
 248
4 x Muller Martini CN-80 1998
1998
17,500 EUR
 249
5 x Muller Martini CN 80 stackers 2000
2000
37,500 EUR
 250
6 colors OLYMPIA 756 1976
1976
22,490 EUR
 251
6 Heidelberg NP units for Gto 52 1991
1991
8,500 EUR
 252
7 x Muller Martini 3736 Stream feeder 2000
2000
7,500 EUR
 253
A.B. Dick DPM 34 SC with RIP Dongle 2004
2004
4,500 EUR
 254
A.B. Dick DPM 2340 2002
2002
1,450 EUR
 255
AB Dick 3500 1997
1997
8,000 EUR
 256
AB Dick 360 w/ T-Head Unkn.
Unkn.
850 USD
 257
AB Dick 375 CD Unkn.
Unkn.
600 EUR
 258
AB Dick 375 CD 1985
1985
500 EUR
 259
AB Dick 8810 Unkn.
Unkn.
600 EUR
 260
AB Dick 8820 w/ T-Head Unkn.
Unkn.
1,300 USD
 261
AB Dick 9850 1985
1985
500 EUR
 262
AB Dick 9890D Unkn.
Unkn.
7,000 USD
 263
AB Dick 9910 Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 264
AB Dick 9985 1999
1999
3,000 USD
 265
AB Dick Century 3500 1996
1996
4,500 USD
 266
ABG Digicon Serie 2 2008
2008
115,000 EUR
 267
ABG HDTR510-4 2012
2012
68,000 EUR
 268
Acento II S 2008
2008
19,000 EUR
 269
Acme Champion A 1960
1960
500 EUR
 270
ACORO A5 2000
2000
210,000 EUR
 271
Adast Dominant 515 Unkn.
Unkn.
2,000 EUR
 272
Adast 514 514 714
8,000 EUR
 273
Adast 515 525 1991
1991
3,500 EUR
 274
Adast 515 NP Adast 525 P
6,500 EUR
 275
Adast 525P 1990
1990
5,000 EUR
 276
Adast 525P 1990
1990
10,000 USD
 277
Adast 526 AP 2000
2000
6,000 EUR
 278
Adast 526 AP 1995 year perfect condition 1995
1995
4,500 EUR
 279
Adast 526 AP NP 2001
2001
15,000 EUR
 280
Adast 526 P 1994
1994
9,000 EUR
 281
Adast 557 DI 2003
2003
25,000 USD
 282
Adast 557DI 2001
2001
30,000 USD
 283
Adast 715 Unkn.
Unkn.
3,000 EUR
 284
Adast 727P 2004
2004
12,800 EUR
 285
Adast 747 2005
2005
62,000 EUR
 286
Adast 747 2008
2008
66,000 EUR
 287
Adast 816 1996
1996
4,200 EUR
 288
Adast 826 P Unkn.
Unkn.
7,000 EUR
 289
Adast 846P 1999
1999
35,000 EUR
 290
Adast 856 1998
1998
55,000 USD
 291
Adast Dominant 414 1990
1990
1,000 EUR
 292
Adast Dominant 514 1987
1987
4,600 USD
 293
Adast Dominant 514 Unkn.
Unkn.
1,200 EUR
 294
Adast Dominant 515 Unkn.
Unkn.
5,000 EUR
 295
Adast Dominant 515 1985
1985
2,000 EUR
 296
Adast Dominant 515 NP 1990
1990
3,500 EUR
 297
Adast Dominant 516 1993
1993
4,000 EUR
 298
Adast Dominant 516 NP Unkn.
Unkn.
3,000 EUR
 299
Adast Dominant 524 P Unkn.
Unkn.
4,900 EUR
 300
Adast Dominant 525 P 1991
1991
6,000 EUR
 301
Adast Dominant 525P NP 1991
1991
2,500 EUR
 302
Adast Dominant 526 2007
2007
14,900 EUR
 303
Adast Dominant 526 2006
2006
6,000 EUR
 304
Adast Dominant 526 A P 2001
2001
3,500 EUR
 305
Adast Dominant 526 AP 2005
2005
9,500 EUR
 306
Adast Dominant 526 P 1996
1996
8,000 EUR
 307
Adast Dominant 526 P 1996
1996
3,500 EUR
 308
Adast Dominant 526 P 1996
1996
5,000 EUR
 309
Adast Dominant 547 1997
1997
33,000 EUR
 310
Adast Dominant 547 B 2007
2007
49,000 EUR
 311
Adast Dominant 547 B P 2006
2006
79,000 EUR
 312
Adast Dominant 547P 1997
1997
30,000 EUR
 313
Adast Dominant 557 DI 2001
2001
34,000 EUR
 314
Adast Dominant 700 2003
2003
29,500 USD
 315
Adast Dominant 714 Unkn.
Unkn.
3,500 EUR
 316
Adast Dominant 714 1980
1980
1,500 EUR
 317
Adast Dominant 715 1987
1987
4,500 EUR
 318
Adast Dominant 715 Unkn.
Unkn.
6,000 EUR
 319
Adast Dominant 715 1985
1985
5,000 EUR
 320
Adast Dominant 715 1992
1992
9,000 EUR
 321
Adast Dominant 725 C P 2002
2002
10,000 EUR
 322
Adast Dominant 725 CP 1995
1995
14,500 USD
 323
Adast Dominant 725 CP Automatic 1999
1999
13,500 EUR
 324
Adast Dominant 725 High Pile 1995
1995
19,000 EUR
 325
Adast Dominant 725 P 1988
1988
7,000 EUR
 326
Adast Dominant 725P 1992
1992
5,500 EUR
 327
Adast Dominant 725P 1993
1993
20,000 USD
 328
Adast Dominant 725P 1991
1991
8,000 EUR
 329
Adast Dominant 727 2005
2005
19,500 EUR
 330
Adast Dominant 745 1999
1999
40,000 EUR
 331
Adast Dominant 745 1988
1988
17,000 EUR
 332
Adast Dominant 745 2004
2004
35,000 USD
 333
Adast Dominant 745 1997
1997
19,000 USD
 334
Adast Dominant 745 C/AUT 2007
2007
75,000 EUR
 335
Adast Dominant 745 CP 2001
2001
42,000 EUR
 336
Adast Dominant 745 CPH 1995
1995
79,000 USD
 337
Adast Dominant 746 1999
1999
20,000 USD
 338
Adast Dominant 746 1995
1995
17,000 EUR
 339
Adast Dominant 747 2007
2007
65,000 EUR
 340
Adast Dominant 747 2007
2007
65,000 EUR
 341
Adast Dominant 747P 2007
2007
68,000 USD
 342
Adast Dominant 755 C automatic 2002
2002
48,000 EUR
 343
Adast Dominant 755 C P 1996
1996
50,000 USD
 344
Adast Dominant 756 NEW PRICE!!!!! 1999
1999
25,000 EUR
 345
Adast Dominant 826 1996
1996
9,000 EUR
 346
Adast Dominant 826 AP 1999
1999
10,000 EUR
 347
Adast Dominant 826 P 1999
1999
9,000 EUR
 348
Adast DOMINANT 826 P 1994
1994
11,000 EUR
 349
Adast Dominant 826P 1996
1996
6,000 EUR
 350
Adast Dominant 846 2000
2000
30,000 EUR
 351
Adast Dominant 846 1995
1995
25,000 USD
 352
Adast Dominant 846 1995
1995
17,000 EUR
 353
Adast Dominant 846A 2001
2001
60,000 EUR
 354
Adast Dominant 856 5 color 1997
1997
27,500 USD
 355
Adast DOMINANT 856 P 1997
1997
55,000 EUR
 356
Adast Dominant 856P 1996
1996
50,000 EUR
 357
Adast Dominant 857 L 2005
2005
65,000 EUR
 358
Adast Grafo Press 1985
1985
800 EUR
 359
Adast Grafo Press 1967
1967
500 EUR
 360
Adast Grafo Press Unkn.
Unkn.
800 EUR
 361
Adast Maxima 115 1985
1985
6,000 EUR
 362
Adast Maxima 115 1980
1980
3,500 EUR
 363
Adast Maxima 115 DC 1999
1999
7,000 EUR
 364
Adast Maxima 115 SE 1999
1999
5,500 EUR
 365
Adast Maxima 115-2 1989
1989
3,790 EUR
 366
Adast Maxima 58 Unkn.
Unkn.
700 EUR
 367
Adast Maxima 58 Unkn.
Unkn.
700 EUR
 368
Adast Maxima 80 Unkn.
Unkn.
8,000 EUR
 369
Adast Maxima 80 Unkn.
Unkn.
1,000 EUR
 370
Adast Maxima 80 Unkn.
Unkn.
3,000 EUR
 371
Adast Maxima 80 1997
1997
2,595 EUR
 372
Adast Maxima 80 Unkn.
Unkn.
1,400 EUR
 373
Adast Maxima 80 Unkn.
Unkn.
2,500 EUR
 374
Adast Maxima 80-2 Unkn.
Unkn.
1,200 EUR
 375
Adast Maxima 80-3 1985
1985
1,500 EUR
 376
Adast Maxima Mh 80-5 1999
1999
3,500 EUR
 377
Adast Maxima MH80-3 Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 378
Adast Maxima MS 106 Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 379
Adast Maxima MS 106 Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 380
Adast Maxima MS 115 SE 2001
2001
8,500 EUR
 381
Adast Maxima MS 115-2 Unkn.
Unkn.
3,000 EUR
 382
Adast Maxima MS 80 Unkn.
Unkn.
6,000 EUR
 383
Adast Maxima MT80-S Unkn.
Unkn.
1,000 EUR
 384
Adast MH 80 Unkn.
Unkn.
2,500 EUR
 385
Adast MS 107 Unkn.
Unkn.
2,200 EUR
 386
Adast Romayor 314 1982
1982
550 EUR
 387
Adast Romayor 314 1989
1989
2,500 EUR
 388
Adast Romayor 314 - 4 machines Unkn.
Unkn.
3,000 EUR
 389
Adpak LS400 L sealer Beck Heat tunnel Conveyer Unkn.
Unkn.
2,250 GBP
 390
AFP System Unkn.
Unkn.
500 EUR
 391
Agfa 2007
2007
20,000 EUR
 392
Agfa 2011
2011
120,000 EUR
 393
Agfa 2009 Agfa ANAPURNA XL2 W 2014
2014
190,000 EUR
 394
Agfa 3850 2004
2004
12,000 USD
 395
Agfa AccuSet 1000 Plus Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 396
Agfa Acento E 2005
2005
16,000 EUR
 397
Agfa Acento E 2004
2004
16,500 EUR
 398
Agfa Acento II E 2007
2007
23,000 EUR
 399
Agfa ACENTO II E 2009
2009
15,900 EUR
 400
Agfa Acento S 2004
2004
20,000 EUR
 401
Agfa ACENTO S 2005
2005
10,900 EUR
 402
Agfa Acento S / Screen PT-R4300 S 2005
2005
15,000 EUR
 403
Agfa Acento-S 2004
2004
12,000 EUR
 404
Agfa AGFA ACENTO II / SCREEN 4300 2007
2007
32,800 EUR
 405
Agfa Anapurna M1600 2012
2012
20,000 EUR
 406
Agfa Anapurna M2500 2014
2014
28,000 EUR
 407
Agfa ANAPURNA Mw 2010
2010
12,000 EUR
 408
Agfa Anapurna MW 2010
2010
12,000 EUR
 409
Agfa Autolith TP 105 Unkn.
Unkn.
4,000 EUR
 410
Agfa Autolith TP-105 2004
2004
1,000 EUR
 411
Agfa Avalon 2008
2008
20,000 GBP
 412
Agfa AVALON LF 2006
2006
12,500 EUR
 413
Agfa AVALON LF 2008
2008
10,000 EUR
 414
Agfa Avalon LF Plate Manager 2008
2008
18,000 EUR
 415
Agfa Avalon LF Thermal 2007
2007
15,000 EUR
 416
Agfa Avalon LF V 2007
2007
12,000 EUR
 417
Agfa Avalon LF XT with Plate Manager 2005
2005
27,000 USD
 418
Agfa Avalon N4 2011
2011
24,000 EUR
 419
Agfa Avalon N4 2010
2010
23,500 EUR
 420
Agfa Avalon N4 (Screen PT-R4300E) 2011
2011
31,000 EUR
 421
Agfa Avalon N4 E 2010
2010
28,500 EUR
 422
Agfa Avalon N8 CTP with Plate Manager 2009
2009
42,500 EUR
 423
Agfa Avalon N8-12 SCL 2011 2011
2011
29,000 EUR
 424
Agfa Avalon N8-20 SC 2011
2011
30,000 EUR
 425
AGFA Avalon N8-22 2010
2010
48,000 EUR
 426
Agfa Avalon N8-22 (Screen PTR 8600S) 2010
2010
39,900 EUR
 427
Agfa AVALON N8-52 XT 2010
2010
40,000 EUR
 428
Agfa Avalon SF S 2008
2008
28,000 EUR
 429
Agfa Avalon VLF 2008
2008
47,000 EUR
 430
Agfa Avalon VLF 2006 / UPGRADED 2006
2006
35,000 EUR
 431
Agfa Avalon VLF with Plate Manager 2006
2006
57,000 EUR
 432
Agfa Avalon VLF with Plate Manager 2006
2006
37,000 EUR
 433
Agfa avantra 20/25 CLP 1995
1995
10,000 USD
 434
Agfa Avantra 25 ONLINE 2002
2002
2,500 EUR
 435
Agfa Avantra 30 1999
1999
3,700 EUR
 436
Agfa Avantra 30 1998
1998
4,300 EUR
 437
Agfa avantra 30 avantra 44 OLP Unkn.
Unkn.
5,000 EUR
 438
Agfa AVANTRA 30 OLP 1983
1983
2,000 EUR
 439
Agfa Avantra 44 1997
1997
4,900 EUR
 440
Agfa Avantra 44 E 2001
2001
5,000 EUR
 441
Agfa Avantra 44 E 1999
1999
6,000 EUR
 442
Agfa Avantra 44 OLP 2000
2000
4,000 EUR
 443
Agfa Avantra 44 S 1997
1997
3,000 EUR
 444
Agfa Avantra 44 S 1997
1997
4,000 EUR
 445
Agfa Avantra 44S 1997
1997
3,000 EUR
 446
Agfa Azura C95 2005
2005
8,500 USD
 447
Agfa Azura Ultima 125 clean out unit 2011
2011
1,750 EUR
 448
Agfa CTP Systems 2005
2005
14,000 EUR
 449
Agfa DL 3000 SP Unkn.
Unkn.
500 EUR
 450
Agfa Elantrix 95 SX 2008
2008
2,995 EUR
 451
Agfa Elantrix ST 95 SX 2013
2013
995 EUR
 452
Agfa EXcalibur VLF 70XT 2004
2004
16,000 EUR
 453
Agfa Galileo VS 2000
2000
7,000 EUR
 454
Agfa Galileo vs 2006
2006
15,000 EUR
 455
Agfa Galileo VS CTP-V 5 2001
2001
13,000 EUR
 456
Agfa Jeti 3020 Titan 2012
2012
70,000 EUR
 457
AGFA JETI 5000 2008
2008
25,000 EUR
 458
Agfa Paladio II 2007
2007
6,000 EUR
 459
Agfa Palladio 2003
2003
17,995 USD
 460
Agfa Palladio 2003
2003
9,815 USD
 461
Agfa Palladio 30 2001
2001
2,500 EUR
 462
Agfa Palladio 30M 2004
2004
15,000 USD
 463
Agfa Palladio II-R Excellent condition 2006
2006
16,000 EUR
 464
Agfa POLARIS 280163 300 Automatic Computer to Plate (C 2005
2005
1,200 GBP
 465
Agfa Printon CDL 2000 S 1991
1991
500 EUR
 466
Agfa Selectset AVANTRA 30 2000
2000
4,000 EUR
 467
Agfa VPP 68 2009
2009
3,250 EUR
 468
Agfa Xcalibur 45 2005
2005
22,500 EUR
 469
Agfa Xcalibur 45 2002
2002
7,500 EUR
 470
Agfa XCalibur 45 2006
2006
8,000 USD
 471
Agfa XCalibur 45E 2004
2004
15,800 EUR
 472
Agfa Xcalibur VLF-S 60 2004
2004
16,000 EUR
 473
Agfa Xcalibur XT 2004
2004
11,000 EUR
 474
Agnati 1180 1972
1972
15,000 EUR
 475
Agrafix Unkn.
Unkn.
4,500 USD
 476
Agrafix Unkn.
Unkn.
1,500 EUR
 477
Agrafix Unkn.
Unkn.
2,600 EUR
 478
Agrafix BX 1987
1987
1,600 EUR
 479
Agrafix BX 1988
1988
2,200 EUR
 480
Agrafix BX Unkn.
Unkn.
2,250 EUR
 481
Agrafix BX 1989
1989
2,999 EUR
 482
Agrafix BX 1983
1983
1,500 EUR
 483
Agrafix Stitching machine Unkn.
Unkn.
2,500 EUR
 484
Air brake for Bobst SP 1080 E Unkn.
Unkn.
1,000 EUR
 485
Air Dryer Ingersoll Rand TMS 250 Unkn.
Unkn.
2,000 EUR
 486
Airmaster RJX Dust Extractor 1988
1988
10,000 GBP
 487
Akebono OB 300 1999
1999
3,800 EUR
 488
Akebono Paper counter 2003
2003
1,500 EUR
 489
Akiyama JP1P144 1997
1997
70,000 USD
 490
Akiyama Bestech 528 1991
1991
45,000 EUR
 491
Akiyama Bestech 628 BCL A2 E1 1999
1999
65,000 GBP
 492
Akiyama Bestech 640 L 2012
2012
450,000 USD
 493
Akiyama Bestech 640 L 1992
1992
80,000 EUR
 494
Akiyama Bestech BT628 BCL 2000
2000
120,000 USD
 495
Akiyama BT 228 1995
1995
20,000 USD
 496
Akiyama BT 228 1993
1993
13,000 EUR
 497
Akiyama BT 32 1993
1993
30,000 USD
 498
Akiyama BT 40 1985
1985
35,500 USD
 499
Akiyama BT 40 1993
1993
70,000 USD
 500
Akiyama BT 428 2008
2008
90,000 USD
بيع مستعملة آلات طباعة Pages الصفحات
Pressdepo Homepage
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
advert bottom
why_this_website