للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset Found 1644 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 89352 | Last updated: 10-03-2021 | Viewed: 614 times Enquiry's: 19
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 91 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 92891 | Last updated: 06-08-2021 | Viewed: 392 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 187 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93672 | Last updated: 15-09-2021 | Viewed: 168 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 38 mio
Recommended machine
In production - متاح: 10-2021
 -
 
PD Ref: 90605 | Last updated: 18-05-2021 | Viewed: 1435 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93551 | Last updated: 10-09-2021 | Viewed: 242 times Enquiry's: 21
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 141 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 82419 | Last updated: 26-06-2020 | Viewed: 1014 times Enquiry's: 28
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 66 x 50 cm (25 x 19 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 70 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93908 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 52 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 90 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2022
 -
 
PD Ref: 88641 | Last updated: 12-02-2021 | Viewed: 718 times Enquiry's: 21
 
 
 -  العمر: 1979
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 60 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 88038 | Last updated: 08-09-2021 | Viewed: 464 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 185 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 89907 | Last updated: 21-05-2021 | Viewed: 967 times Enquiry's: 32
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 63 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 91999 | Last updated: 21-09-2021 | Viewed: 426 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: 10-2021
 -
 
PD Ref: 87479 | Last updated: 18-03-2021 | Viewed: 1283 times Enquiry's: 23
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 60 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90690 | Last updated: 07-05-2021 | Viewed: 517 times Enquiry's: 21
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 169 mio
Recommended machine
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 93739 | Last updated: 17-09-2021 | Viewed: 238 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 169 mio
Recommended machine
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93939 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 25 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 68 x 46 cm (26 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 34 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93937 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 25 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93932 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 68 x 46 cm (26 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 40 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93930 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 28 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 45 x 34 cm (17 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In stock - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93915 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 27 times
 
 
 -  العمر: 1982
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 35 mio
In stock - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93914 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 4,6 mio
In stock - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93913 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 59 cm (29 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 66 mio
Under power - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 93911 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 11-2021
 -
 
PD Ref: 93910 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 22 mio
In production - متاح: 11-2021
 -
 
PD Ref: 93909 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 19 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 49 mio
Under power - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93908 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 52 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 90 mio
Recommended آلة
In production - متاح: 01-2022
 -
 
PD Ref: 93906 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 27 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 41 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93904 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1979
 -  حجم: 46 x 36 cm (18 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 80 mio
Under power - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93903 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 1980
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 61 mio
Under power - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93902 | Last updated: 24-09-2021 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 38 mio
Under power - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93893 | Last updated: 23-09-2021 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 11 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93890 | Last updated: 23-09-2021 | Viewed: 77 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 67 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93889 | Last updated: 23-09-2021 | Viewed: 75 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 123 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 93886 | Last updated: 23-09-2021 | Viewed: 90 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 199 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 93885 | Last updated: 23-09-2021 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 58 x 44 cm (22 x 17 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 5 mio
In stock - متاح: 09-2021
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Stahl T 52. 3T/4-..
  1997
  Image1 Stahl T 52. 3T/4-..
 • vipoffer
  Ryobi 524 GX NP
  2013
  Image2 Ryobi 524 GX NP
 • vipoffer
  Morgana Autocreas..
  2004
  Image3 Morgana Autocreas..
 • vipoffer
  Heidelberg KORD
  1983
  Image4 Heidelberg KORD
 • vipoffer
  KBA Rapida 104-6 ..
  1997
  Image5 KBA Rapida 104-6 ..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-4 ..
  2000
  Image6 KBA Rapida 105-4 ..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 46..
  1979
  Image7 Heidelberg GTO 46..
 • vipoffer
  Xerox IGEN 150 XX..
  2015
  Image8 Xerox IGEN 150 XX..
 • vipoffer
  Man-Roland 300 Sp..
  1999
  Image9 Man-Roland 300 Sp..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1997
  Image10 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg MOE NP
  1986
  Image11 Heidelberg MOE NP
 • vipoffer
  Etipol Combi 270
  2002
  Image12 Etipol Combi 270
 
advert bottom
why_this_website