للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Digital offset Found 83 الآلات

 
PD Ref: 78491 | Last updated: 18-02-2020 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 38 mio
 
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 77783 | Last updated: 10-02-2020 | Viewed: 126 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 45 x 32 cm (17 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 77563 | Last updated: 22-01-2020 | Viewed: 158 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 98 x 31 cm (38 x 12 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 85 mio
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77420 | Last updated: 16-01-2020 | Viewed: 283 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم:
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 37 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77418 | Last updated: 16-01-2020 | Viewed: 123 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم:
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 30 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77417 | Last updated: 16-01-2020 | Viewed: 117 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم:
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77386 | Last updated: 22-01-2020 | Viewed: 466 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 27 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77322 | Last updated: 14-01-2020 | Viewed: 124 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 460 x 320 cm (181 x 125 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 1 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77165 | Last updated: 07-01-2020 | Viewed: 263 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 48 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 1 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77130 | Last updated: 06-01-2020 | Viewed: 193 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 46 x 34 cm (18 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 33 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76222 | Last updated: 19-11-2019 | Viewed: 254 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 18 x 12 inch (45 x 30 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 22 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76217 | Last updated: 21-11-2019 | Viewed: 356 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 1200 x 330 cm (472 x 129 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 5 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76212 | Last updated: 20-02-2020 | Viewed: 831 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 66 x 33 cm (25 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 1,3 mio
 
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 75684 | Last updated: 31-10-2019 | Viewed: 383 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 150 x 150 cm (59 x 59 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75651 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 295 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 5 mio
 
Dismantled - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75644 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 577 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 27 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75610 | Last updated: 29-10-2019 | Viewed: 455 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 2.9 mio
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74794 | Last updated: 03-10-2019 | Viewed: 1141 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 120 x 33 cm (47 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74766 | Last updated: 02-10-2019 | Viewed: 619 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 17 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74661 | Last updated: 01-10-2019 | Viewed: 285 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 48 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 63 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1997
  Image1 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg PM 52-..
  2000
  Image2 Heidelberg PM 52-..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image3 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  Bobst PCR 930
  1970
  Image4 Bobst PCR 930
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image5 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Horizon VAC-100a ..
  Unkn.
  Image6 Horizon VAC-100a ..
 • vipoffer
  Jagenberg Diana s..
  1989
  Image7 Jagenberg Diana s..
 • vipoffer
  Stahl TFU 78 4/4/..
  1987
  Image8 Stahl TFU 78 4/4/..
 • vipoffer
  Heidelberg ST 300
  2003
  Image9 Heidelberg ST 300
 • vipoffer
  Komori LS 529 HC
  2008
  Image10 Komori LS 529 HC
 • vipoffer
  KBA Rapida 75-5 L..
  2010
  Image11 KBA Rapida 75-5 L..
 • vipoffer
  Komori LS 540 LX ..
  2007
  Image12 Komori LS 540 LX ..
 
advert bottom
why_this_website