للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Digital offset Found 81 الآلات

 
PD Ref: 76251 | Last updated: 20-11-2019 | Viewed: 87 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 20 x 14 inch (50 x 35 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
 
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76222 | Last updated: 19-11-2019 | Viewed: 100 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 18 x 12 inch (45 x 30 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 22 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76217 | Last updated: 21-11-2019 | Viewed: 174 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 1200 x 330 cm (472 x 129 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 5 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76216 | Last updated: 19-11-2019 | Viewed: 126 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 18 x 18 inch (45 x 45 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76212 | Last updated: 19-11-2019 | Viewed: 161 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 66 x 33 cm (25 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 1,3 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75771 | Last updated: 04-11-2019 | Viewed: 155 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 46 x 34 cm (18 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 15 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75685 | Last updated: 31-10-2019 | Viewed: 145 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 65 x 33 cm (25 x 12 inch)
 -  الألوان: 12
 -  Impress.Count: 2 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75684 | Last updated: 31-10-2019 | Viewed: 187 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 150 x 150 cm (59 x 59 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75651 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 149 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 5 mio
 
Dismantled - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75644 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 425 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 27 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75610 | Last updated: 29-10-2019 | Viewed: 214 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 2.9 mio
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74794 | Last updated: 03-10-2019 | Viewed: 920 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 120 x 33 cm (47 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74766 | Last updated: 02-10-2019 | Viewed: 409 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 17 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74661 | Last updated: 01-10-2019 | Viewed: 162 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 48 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 63 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74660 | Last updated: 01-10-2019 | Viewed: 157 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 42 x 36 cm (16 x 14 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 11 mio
 
Dismantled - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74273 | Last updated: 24-09-2019 | Viewed: 1201 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 110 x 73 cm (43 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73841 | Last updated: 10-09-2019 | Viewed: 216 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 46 x 34 cm (18 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73650 | Last updated: 04-09-2019 | Viewed: 213 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 19 x 13 inch (48 x 33 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 12 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73146 | Last updated: 19-08-2019 | Viewed: 281 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 98 x 32 cm (38 x 12 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 25 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72757 | Last updated: 31-07-2019 | Viewed: 588 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 464 x 320 cm (182 x 125 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 7,7 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image1 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image2 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image3 Man-Roland R 304 ..
 • vipoffer
  Muller Martini 15..
  1989
  Image4 Muller Martini 15..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image5 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  Ryobi 784-E XL
  2007
  Image6 Ryobi 784-E XL
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1995
  Image7 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1998
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Polar 92 E
  1999
  Image9 Polar 92 E
 • vipoffer
  Sigloch LEH3
  1995
  Image10 Sigloch LEH3
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1992
  Image11 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Glunz Jensen 401 ..
  2014
  Image12 Glunz Jensen 401 ..
 
advert bottom
why_this_website