للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg - XL 105 Found 16 الآلات

 
PD Ref: 81284 | Last updated: 19-05-2020 | Viewed: 62 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 226 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81094 | Last updated: 12-05-2020 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 254 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81036 | Last updated: 18-05-2020 | Viewed: 109 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 217 mio
 
In production - متاح: 10-2020
 -
 
PD Ref: 80496 | Last updated: 16-04-2020 | Viewed: 109 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 246 mio
 
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 79253 | Last updated: 09-03-2020 | Viewed: 202 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 130 mio
 
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 79117 | Last updated: 05-03-2020 | Viewed: 160 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 78757 | Last updated: 25-02-2020 | Viewed: 138 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 226 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78594 | Last updated: 20-02-2020 | Viewed: 159 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 316 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78553 | Last updated: 19-02-2020 | Viewed: 127 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 226 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77573 | Last updated: 22-01-2020 | Viewed: 345 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 330 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77251 | Last updated: 10-01-2020 | Viewed: 379 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 185 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77086 | Last updated: 12-05-2020 | Viewed: 1247 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 213 mio
 
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 76117 | Last updated: 15-11-2019 | Viewed: 368 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 170 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74503 | Last updated: 20-02-2020 | Viewed: 418 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 227 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73972 | Last updated: 13-09-2019 | Viewed: 600 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 114 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72986 | Last updated: 13-08-2019 | Viewed: 619 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 12
 -  Impress.Count: 210 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image1 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1997
  Image2 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Goss Community SS..
  2011
  Image3 Goss Community SS..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image5 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-5 ..
  2007
  Image6 KBA Rapida 105-5 ..
 • vipoffer
  Bobst Sprintera 1..
  2007
  Image7 Bobst Sprintera 1..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image8 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  WQ 320-UV Screen ..
  2014
  Image9 WQ 320-UV Screen ..
 • vipoffer
  Heidelberg Varima..
  2008
  Image10 Heidelberg Varima..
 • vipoffer
  MGI Meteor DP 870..
  2015
  Image11 MGI Meteor DP 870..
 • vipoffer
  Heidelberg CD 102..
  2004
  Image12 Heidelberg CD 102..
 
advert bottom
why_this_website