للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Shinohara Found 47 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 245 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76610 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
 
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76608 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 85 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 74 x 58 cm (29 x 22 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
 
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76572 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 179 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 245 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended آلة
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76415 | Last updated: 28-11-2019 | Viewed: 88 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76414 | Last updated: 28-11-2019 | Viewed: 62 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76102 | Last updated: 15-11-2019 | Viewed: 102 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 23 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75718 | Last updated: 27-11-2019 | Viewed: 678 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75650 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 212 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 51 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75437 | Last updated: 23-10-2019 | Viewed: 195 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 30 mio
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74810 | Last updated: 04-10-2019 | Viewed: 262 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 20 x 15 inch (50 x 38 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 23 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74209 | Last updated: 19-09-2019 | Viewed: 165 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 75 x 57 cm (29 x 22 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 45 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74044 | Last updated: 16-09-2019 | Viewed: 195 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 34 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74043 | Last updated: 16-09-2019 | Viewed: 202 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 92 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73853 | Last updated: 11-09-2019 | Viewed: 116 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 52 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73049 | Last updated: 15-08-2019 | Viewed: 321 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72948 | Last updated: 11-11-2019 | Viewed: 461 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 30 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72946 | Last updated: 11-11-2019 | Viewed: 405 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 66 x 54 cm (25 x 21 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 35 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72750 | Last updated: 31-10-2019 | Viewed: 703 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 20 mio
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72580 | Last updated: 29-07-2019 | Viewed: 490 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 25 x 19 inch (63 x 48 cm)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 78 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Glunz Jensen 401 ..
  2014
  Image1 Glunz Jensen 401 ..
 • vipoffer
  Heidelberg S Cyli..
  Unkn.
  Image2 Heidelberg S Cyli..
 • vipoffer
  Heidelberg GTOZ 5..
  1999
  Image3 Heidelberg GTOZ 5..
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image4 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Komori LS 529 C
  2008
  Image5 Komori LS 529 C
 • vipoffer
  Ryobi 1050-4
  2014
  Image6 Ryobi 1050-4
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image7 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image8 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image9 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image10 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image11 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image12 Man-Roland R 304 ..
 
advert bottom
why_this_website