للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg Found 923 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 87678 | Last updated: 10-01-2021 | Viewed: 1364 times Enquiry's: 123
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 32 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 89144 | Last updated: 02-03-2021 | Viewed: 364 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 152 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 88901 | Last updated: 30-04-2021 | Viewed: 312 times Enquiry's: 31
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 103 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90705 | Last updated: 08-05-2021 | Viewed: 34 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 44 mio
In production - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90701 | Last updated: 08-05-2021 | Viewed: 54 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 25 mio
In production - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90697 | Last updated: 08-05-2021 | Viewed: 84 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 74 mio
In production - متاح: 09-2021
 -
 
PD Ref: 90682 | Last updated: 07-05-2021 | Viewed: 103 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
In production - متاح: 07-2021
 -
 
PD Ref: 90671 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 88 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 59 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90667 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 61 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 37 mio
 
In stock - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90665 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 56 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 81 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90664 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 259 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90663 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 126 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90659 | Last updated: 06-05-2021 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90649 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 118 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 176 mio
 
In stock - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90647 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 132 mio
 
In stock - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90645 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 63 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 68 mio
 
Under power - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90644 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 99 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 91 mio
 
In production - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90633 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 164 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90632 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 60 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90631 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 120 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90630 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 75 times
 
 
 -  العمر: 2018
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 139 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90626 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 58 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 29 x 20 inch (73 x 50 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 05-2021
 -
 
PD Ref: 90625 | Last updated: 05-05-2021 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 37 mio
 
In production - متاح: 05-2021
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Ryobi 524 HE NP
  2007
  Image1 Ryobi 524 HE NP
 • vipoffer
  Komori GL 840P AA..
  2011
  Image2 Komori GL 840P AA..
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2006
  Image3 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Ryobi 524 GX NP
  2013
  Image4 Ryobi 524 GX NP
 • vipoffer
  Muller Martini Br..
  2006
  Image5 Muller Martini Br..
 • vipoffer
  Agfa Avalon N8-50..
  2009
  Image6 Agfa Avalon N8-50..
 • vipoffer
  Ryobi 522GX NP
  2005
  Image7 Ryobi 522GX NP
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2008
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Komori L 428 EM
  2000
  Image9 Komori L 428 EM
 • vipoffer
  Komori L 520
  2003
  Image10 Komori L 520
 • vipoffer
  Man-Roland 305 L ..
  1999
  Image11 Man-Roland 305 L ..
 • vipoffer
  Heidelberg CD 102..
  2000
  Image12 Heidelberg CD 102..
 
advert bottom
why_this_website