للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg Found 891 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 88297 | Last updated: 29-01-2021 | Viewed: 724 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 51 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 94954 | Last updated: 18-11-2021 | Viewed: 585 times Enquiry's: 48
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 73 mio
Recommended machine
In production - متاح: 03-2022
 -
 
PD Ref: 95649 | Last updated: 23-11-2021 | Viewed: 209 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 165 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 95671 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 186 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 49 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 94071 | Last updated: 23-11-2021 | Viewed: 804 times Enquiry's: 40
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 129 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 90567 | Last updated: 29-05-2021 | Viewed: 687 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 21 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 95951 | Last updated: 05-12-2021 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 208 mio
In production - متاح: 02-2022
 -
 
PD Ref: 95943 | Last updated: 04-12-2021 | Viewed: 76 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 31 mio
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95941 | Last updated: 04-12-2021 | Viewed: 55 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 125 mio
In stock - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95930 | Last updated: 03-12-2021 | Viewed: 53 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 65 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95923 | Last updated: 03-12-2021 | Viewed: 59 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 50 mio
 
In stock - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95918 | Last updated: 03-12-2021 | Viewed: 77 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 189 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95908 | Last updated: 03-12-2021 | Viewed: 61 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 74 mio
 
In production - متاح: 01-2022
 -
 
PD Ref: 95900 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 98 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 190 mio
 
In production - متاح: 03-2022
 -
 
PD Ref: 95895 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 75 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95894 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 118 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 148 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 95891 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 124 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 46 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 95880 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 36 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95878 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 49 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 1
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95869 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 73 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 91 x 64 cm (35 x 25 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95868 | Last updated: 03-12-2021 | Viewed: 104 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 100 x 70 cm (39 x 27 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 249 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95865 | Last updated: 02-12-2021 | Viewed: 51 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 519 mio
 
In production - متاح: 12-2021
 -
 
PD Ref: 95849 | Last updated: 01-12-2021 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 82 mio
 
In production - متاح: 01-2022
 -
 
PD Ref: 95839 | Last updated: 01-12-2021 | Viewed: 57 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 50 mio
 
In production - متاح: 03-2022
 -
 
PD Ref: 95837 | Last updated: 01-12-2021 | Viewed: 80 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 01-2022
 -
 
PD Ref: 95832 | Last updated: 01-12-2021 | Viewed: 75 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
 
In production - متاح: 01-2022
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1994
  Image1 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Horizon 5500 Stit..
  2006
  Image2 Horizon 5500 Stit..
 • vipoffer
  Sulby MKIII Auto-..
  1992
  Image3 Sulby MKIII Auto-..
 • vipoffer
  Horizon BQ 470 D ..
  2016
  Image4 Horizon BQ 470 D ..
 • vipoffer
  Kern 2500 envelo..
  2001
  Image5 Kern 2500 envelo..
 • vipoffer
  Heidelberg Topset..
  2000
  Image6 Heidelberg Topset..
 • vipoffer
  Polar 78 ES Guill..
  2001
  Image7 Polar 78 ES Guill..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2006
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Bobst Media 45
  1992
  Image9 Bobst Media 45
 • vipoffer
  Heidelberg SM 102..
  1991
  Image10 Heidelberg SM 102..
 • vipoffer
  Morgana FSN Numbe..
  1995
  Image11 Morgana FSN Numbe..
 • vipoffer
  Horauf BDM Univer..
  2003
  Image12 Horauf BDM Univer..
 
advert bottom
why_this_website