للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 99355 | Last updated: 22-04-2022 | Viewed: 1269 times Enquiry's: 55
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 78 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 99950 | Last updated: 13-05-2022 | Viewed: 282 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 106 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 97629 | Last updated: 15-02-2022 | Viewed: 512 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 20 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 98272 | Last updated: 13-03-2022 | Viewed: 351 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 42 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 100678 | Last updated: 10-06-2022 | Viewed: 311 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 89 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 85145 | Last updated: 16-01-2022 | Viewed: 971 times Enquiry's: 69
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 12 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 99759 | Last updated: 06-05-2022 | Viewed: 337 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 274 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101147 | Last updated: 30-06-2022 | Viewed: 17 times
 
 
 -  العمر: 1979
 -  حجم: 28 x 20 inch (71 x 50 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101131 | Last updated: 29-06-2022 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 168 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101122 | Last updated: 29-06-2022 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 29 x 20 inch (73 x 50 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101113 | Last updated: 29-06-2022 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 202 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101111 | Last updated: 28-06-2022 | Viewed: 119 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 210 mio
Under power - متاح: 07-2022
 -
 
PD Ref: 101109 | Last updated: 28-06-2022 | Viewed: 78 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 210 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101107 | Last updated: 28-06-2022 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 88 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101100 | Last updated: 29-06-2022 | Viewed: 85 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 68 mio
In production - متاح: 09-2022
 -
 
PD Ref: 101095 | Last updated: 28-06-2022 | Viewed: 95 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 58 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101092 | Last updated: 27-06-2022 | Viewed: 58 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 87 mio
 
In stock - متاح: 07-2022
 -
 
PD Ref: 101082 | Last updated: 27-06-2022 | Viewed: 96 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101080 | Last updated: 27-06-2022 | Viewed: 102 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 46 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 10 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101078 | Last updated: 27-06-2022 | Viewed: 94 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 133 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101072 | Last updated: 26-06-2022 | Viewed: 76 times
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 37 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101066 | Last updated: 26-06-2022 | Viewed: 114 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 49 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101041 | Last updated: 24-06-2022 | Viewed: 125 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 305 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101040 | Last updated: 24-06-2022 | Viewed: 101 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 337 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101039 | Last updated: 24-06-2022 | Viewed: 89 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 350 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101038 | Last updated: 24-06-2022 | Viewed: 139 times
 
 
 -  العمر: 2018
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 75 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 101032 | Last updated: 29-06-2022 | Viewed: 131 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 121 mio
 
In stock - متاح: 07-2022
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg Topset..
  2000
  Image1 Heidelberg Topset..
 • vipoffer
  Stahl RD 66 6-4 p..
  1999
  Image2 Stahl RD 66 6-4 p..
 • vipoffer
  Horizon SPF-20A ..
  2006
  Image3 Horizon SPF-20A ..
 • vipoffer
  Heidelberg Supras..
  2008
  Image4 Heidelberg Supras..
 • vipoffer
  Man-Roland 506 OB..
  2007
  Image5 Man-Roland 506 OB..
 • vipoffer
  Kugler Automation..
  1980
  Image6 Kugler Automation..
 • vipoffer
  Man-Roland 305 N..
  1999
  Image7 Man-Roland 305 N..
 • vipoffer
  Kodak NEXPRESS S3..
  Unkn.
  Image8 Kodak NEXPRESS S3..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1999
  Image9 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Polar 92 E
  1997
  Image10 Polar 92 E
 • vipoffer
  Muller Martini Pr..
  1998
  Image11 Muller Martini Pr..
 • vipoffer
  Duplo System 5000
  2014
  Image12 Duplo System 5000
 
advert bottom
why_this_website