للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg Found 1104 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76488 | Last updated: 20-01-2020 | Viewed: 1353 times Enquiry's: 36
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 79158 | Last updated: 29-03-2020 | Viewed: 1373 times Enquiry's: 57
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 110 mio
Recommended machine
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 79178 | Last updated: 06-03-2020 | Viewed: 170 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 1982
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 53 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77086 | Last updated: 09-03-2020 | Viewed: 1070 times Enquiry's: 53
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 213 mio
Recommended machine
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 75826 | Last updated: 05-11-2019 | Viewed: 1059 times Enquiry's: 24
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78654 | Last updated: 02-04-2020 | Viewed: 572 times Enquiry's: 23
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 117 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 80305 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 128 mio
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80304 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 122 mio
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80290 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 34 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 81 mio
 
In production - متاح: 09-2020
 -
 
PD Ref: 80289 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80288 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80287 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 193 mio
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80285 | Last updated: 07-04-2020 | Viewed: 39 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 21 mio
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80280 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 54 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 95 mio
 
In production - متاح: 05-2020
 -
 
PD Ref: 80272 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 104 mio
In production - متاح: 05-2020
 -
 
PD Ref: 80271 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 240 mio
In production - متاح: 05-2020
 -
 
PD Ref: 80256 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80255 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 1980
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80254 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 1978
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80252 | Last updated: 06-04-2020 | Viewed: 114 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 40 x 28 cm (15 x 11 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 180 mio
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80229 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 89 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 83 mio
Dismantled - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80216 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 50 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 80215 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 207 mio
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80214 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80213 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 31 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 162 mio
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 80212 | Last updated: 03-04-2020 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 110 mio
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Stahl KD 78-4 KTL
  1996
  Image1 Stahl KD 78-4 KTL
 • vipoffer
  Heidelberg GTOVP ..
  1982
  Image2 Heidelberg GTOVP ..
 • vipoffer
  Horizon VAC-100 a..
  Unkn.
  Image3 Horizon VAC-100 a..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg Linopr..
  2016
  Image5 Heidelberg Linopr..
 • vipoffer
  Heidelberg XL 106..
  2013
  Image6 Heidelberg XL 106..
 • vipoffer
  Bickel SGU 99
  1987
  Image7 Bickel SGU 99
 • vipoffer
  TMF Neckar N10
  1987
  Image8 TMF Neckar N10
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1999
  Image9 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Bobst SP 102 BMA
  2001
  Image10 Bobst SP 102 BMA
 • vipoffer
  Bobst SP 102 BMA
  1999
  Image11 Bobst SP 102 BMA
 • vipoffer
  Lhermite EM 520
  2008
  Image12 Lhermite EM 520
 
advert bottom
why_this_website