للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 104833 | Last updated: 06-12-2022 | Viewed: 309 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 46 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2023
 -
 
PD Ref: 104788 | Last updated: 23-11-2022 | Viewed: 92 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 1980
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 31 mio
Recommended machine
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105091 | Last updated: 06-12-2022 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 13 mio
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105084 | Last updated: 06-12-2022 | Viewed: 28 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 110 mio
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105083 | Last updated: 06-12-2022 | Viewed: 39 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 246 mio
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105074 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 39 x 28 cm (15 x 11 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 13 mio
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105067 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 98 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 36 mio
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105065 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 39 x 28 cm (15 x 11 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 1,5 mio
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105064 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 28 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 3 mio
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105063 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 12 mio
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105060 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 16 mio
In production - متاح: 01-2023
 -
 
PD Ref: 105056 | Last updated: 06-12-2022 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 25 mio
Under power - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105052 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 40 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 124 mio
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105044 | Last updated: 05-12-2022 | Viewed: 72 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 122 mio
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105036 | Last updated: 04-12-2022 | Viewed: 111 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 285 mio
 
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105035 | Last updated: 04-12-2022 | Viewed: 116 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105028 | Last updated: 04-12-2022 | Viewed: 75 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 75 mio
 
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105027 | Last updated: 04-12-2022 | Viewed: 103 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 125 mio
 
In production - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105020 | Last updated: 03-12-2022 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 37 mio
 
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105018 | Last updated: 03-12-2022 | Viewed: 51 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 44 mio
 
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105017 | Last updated: 03-12-2022 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 39 mio
 
In stock - متاح: 12-2022
 -
 
PD Ref: 105016 | Last updated: 03-12-2022 | Viewed: 82 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 25 mio
 
In production - متاح: 12-2022
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Rilecart B-596 Au..
  1993
  Image1 Rilecart B-596 Au..
 • vipoffer
  Led UV Lamps Pure..
  2022
  Image2 Led UV Lamps Pure..
 • vipoffer
  MB Bäuerle Multi..
  2004
  Image3 MB Bäuerle Multi..
 • vipoffer
  Horizon RD 4055
  2017
  Image4 Horizon RD 4055
 • vipoffer
  TMZ L-122 Hand Fe..
  1988
  Image5 TMZ L-122 Hand Fe..
 • vipoffer
  AB Dick 9910 XCD ..
  1998
  Image6 AB Dick 9910 XCD ..
 • vipoffer
  Polar 78 ES
  1999
  Image7 Polar 78 ES
 • vipoffer
  Heidelberg SBB fu..
  1970
  Image8 Heidelberg SBB fu..
 • vipoffer
  Kolbus FE 40 - pe..
  1980
  Image9 Kolbus FE 40 - pe..
 • vipoffer
  Heidelberg SB-66/..
  2000
  Image10 Heidelberg SB-66/..
 • vipoffer
  Bobst SP 104 ER
  1998
  Image11 Bobst SP 104 ER
 • vipoffer
  Polar 137 E insta..
  1999
  Image12 Polar 137 E insta..
 
advert bottom
why_this_website