للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg Found 1225 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76488 | Last updated: 19-06-2020 | Viewed: 2295 times Enquiry's: 61
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82312 | Last updated: 29-06-2020 | Viewed: 272 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 16 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 30-06-2020 | Viewed: 5307 times Enquiry's: 147
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82729 | Last updated: 07-07-2020 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 1975
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 40 mio
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82728 | Last updated: 07-07-2020 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 102 x 75 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82727 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 120 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82726 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 24 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 113 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82724 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 52 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 130 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82723 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 140 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82722 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 76 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 18 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82715 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 97 mio
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82714 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 41 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 52 mio
Under power - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82712 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 27 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 46 mio
Under power - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82699 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 61 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 170 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82698 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 53 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82695 | Last updated: 05-07-2020 | Viewed: 63 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 28 mio
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82694 | Last updated: 06-07-2020 | Viewed: 86 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 143 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82687 | Last updated: 05-07-2020 | Viewed: 77 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 55 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82686 | Last updated: 04-07-2020 | Viewed: 83 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 40 mio
Dismantled - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82685 | Last updated: 04-07-2020 | Viewed: 84 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 29 mio
Dismantled - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82684 | Last updated: 04-07-2020 | Viewed: 65 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 80 mio
Dismantled - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82683 | Last updated: 04-07-2020 | Viewed: 99 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 50 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82682 | Last updated: 05-07-2020 | Viewed: 87 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 101 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1995
  Image1 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image2 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Screen Truepress ..
  2020
  Image3 Screen Truepress ..
 • vipoffer
  Heidelberg Varima..
  2008
  Image4 Heidelberg Varima..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image5 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image6 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image7 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Horizon Stitchlin..
  Unkn.
  Image8 Horizon Stitchlin..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image9 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image10 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Komori LS 540 LX ..
  2007
  Image11 Komori LS 540 LX ..
 • vipoffer
  Polar 115 XT
  2007
  Image12 Polar 115 XT
 
advert bottom
why_this_website