للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Heidelberg Found 1023 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76252 | Last updated: 30-11-2019 | Viewed: 324 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73700 | Last updated: 25-11-2019 | Viewed: 585 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 67 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65241 | Last updated: 16-11-2018 | Viewed: 3741 times Enquiry's: 62
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 22 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 3860 times Enquiry's: 95
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76653 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 24 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 119 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76646 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 184 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76645 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 28 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 240 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76638 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 40 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76629 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 1977
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 88 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76628 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In stock - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76626 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76625 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 63 mio
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76613 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 144 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76612 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 49 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76609 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 54 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76606 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 160 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76605 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 83 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 174 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76604 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 73 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76599 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 56 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 6 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76598 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 73 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 55 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76597 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 39 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76586 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 57 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 115 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76581 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 49 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76575 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 51 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 33 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image1 Man-Roland R 304 ..
 • vipoffer
  Matrix MX-530P
  2016
  Image2 Matrix MX-530P
 • vipoffer
  MBO - Thread Seal..
  2008
  Image3 MBO - Thread Seal..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1995
  Image4 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Ryobi 784-E XL
  2007
  Image5 Ryobi 784-E XL
 • vipoffer
  Ryobi 1050-4
  2014
  Image6 Ryobi 1050-4
 • vipoffer
  Muller Martini 15..
  1989
  Image7 Muller Martini 15..
 • vipoffer
  Ceelen 150 (Horiz..
  2012
  Image8 Ceelen 150 (Horiz..
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image9 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1992
  Image10 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Sigloch LEH3
  1995
  Image11 Sigloch LEH3
 • vipoffer
  Polar 92 E
  1999
  Image12 Polar 92 E
 
advert bottom
why_this_website