للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 102980 | Last updated: 16-09-2022 | Viewed: 569 times Enquiry's: 28
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 13 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103383 | Last updated: 30-09-2022 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 46 mio
In production - متاح: 03-2023
 -
 
PD Ref: 103374 | Last updated: 30-09-2022 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 63017493 mio
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103347 | Last updated: 29-09-2022 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 520 x 375 cm (204 x 147 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 37 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103250 | Last updated: 26-09-2022 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 45 x 34 cm (17 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103175 | Last updated: 23-09-2022 | Viewed: 98 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103164 | Last updated: 22-09-2022 | Viewed: 126 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 45 x 34 cm (17 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103139 | Last updated: 22-09-2022 | Viewed: 117 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 58 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103123 | Last updated: 21-09-2022 | Viewed: 118 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 78 x 66 cm (30 x 25 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 80 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103046 | Last updated: 19-09-2022 | Viewed: 65 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 52 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 103043 | Last updated: 19-09-2022 | Viewed: 133 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 46 mio
 
In production - متاح: 10-2022
 -
 
PD Ref: 102980 | Last updated: 16-09-2022 | Viewed: 569 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 13 mio
Recommended آلة
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102958 | Last updated: 15-09-2022 | Viewed: 101 times
 
 
 -  العمر: 2018
 -  حجم: 92 x 70 cm (36 x 27 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 50 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102853 | Last updated: 22-09-2022 | Viewed: 92 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102660 | Last updated: 06-09-2022 | Viewed: 100 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 47 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102619 | Last updated: 04-09-2022 | Viewed: 107 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 92 x 64 cm (36 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102552 | Last updated: 31-08-2022 | Viewed: 129 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 79 x 60 cm (31 x 23 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 76 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102531 | Last updated: 30-08-2022 | Viewed: 124 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102415 | Last updated: 27-08-2022 | Viewed: 198 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 150 mio
 
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102381 | Last updated: 25-08-2022 | Viewed: 131 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 102298 | Last updated: 22-08-2022 | Viewed: 138 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 39 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2007
  Image1 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Polar 78 ES used ..
  1996
  Image2 Polar 78 ES used ..
 • vipoffer
  Bobst Domino 90 A..
  1995
  Image3 Bobst Domino 90 A..
 • vipoffer
  Komori LS 829 P C..
  2008
  Image4 Komori LS 829 P C..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 102..
  1984
  Image5 Heidelberg SM 102..
 • vipoffer
  Muller Martini Pr..
  2008
  Image6 Muller Martini Pr..
 • vipoffer
  Edale Alpha 5 Col..
  2004
  Image7 Edale Alpha 5 Col..
 • vipoffer
  Polar 78 X (one o..
  2006
  Image8 Polar 78 X (one o..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2002
  Image9 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Man-Roland 506 OB..
  2007
  Image10 Man-Roland 506 OB..
 • vipoffer
  Stahl T52 4-4-1 -..
  1998
  Image11 Stahl T52 4-4-1 -..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 46..
  1981
  Image12 Heidelberg GTO 46..
 
advert bottom
why_this_website