للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Polly Found 10 الآلات

 
PD Ref: 75196 | Last updated: 15-10-2019 | Viewed: 92 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 81 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74811 | Last updated: 04-10-2019 | Viewed: 121 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 26 x 19 inch (66 x 48 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 60 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74208 | Last updated: 19-09-2019 | Viewed: 121 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 90 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73011 | Last updated: 14-08-2019 | Viewed: 208 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 44 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72968 | Last updated: 12-08-2019 | Viewed: 203 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 54 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72921 | Last updated: 10-08-2019 | Viewed: 297 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 23 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71467 | Last updated: 19-06-2019 | Viewed: 370 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 26 x 19 cm (10 x 7 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70479 | Last updated: 12-08-2019 | Viewed: 292 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69933 | Last updated: 26-04-2019 | Viewed: 574 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 55307 | Last updated: 12-08-2019 | Viewed: 1644 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  MBO - Thread Seal..
  2008
  Image1 MBO - Thread Seal..
 • vipoffer
  Sigloch LEH3
  1995
  Image2 Sigloch LEH3
 • vipoffer
  Large format fini..
  Image3 Large format fini..
 • vipoffer
  Shopping bag bott..
  Image4 Shopping bag bott..
 • vipoffer
  Paperplast Dry La..
  1998
  Image5 Paperplast Dry La..
 • vipoffer
  Package of Lhermi..
  Image6 Package of Lhermi..
 • vipoffer
  Bobst Domino 100-..
  1980
  Image7 Bobst Domino 100-..
 • vipoffer
  Agfa Acento II S
  2007
  Image8 Agfa Acento II S
 • vipoffer
  Tauler Printlam B..
  2007
  Image9 Tauler Printlam B..
 • vipoffer
  Muller Martini Va..
  2003
  Image10 Muller Martini Va..
 • vipoffer
  Grassi Compact S
  2016
  Image11 Grassi Compact S
 • vipoffer
  Heidelberg KH 78/..
  2009
  Image12 Heidelberg KH 78/..
 
advert bottom
why_this_website