للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Polly Found 10 الآلات

 
PD Ref: 76614 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 80 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 75196 | Last updated: 15-10-2019 | Viewed: 131 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 81 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74811 | Last updated: 04-10-2019 | Viewed: 160 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 26 x 19 inch (66 x 48 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 60 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74208 | Last updated: 19-09-2019 | Viewed: 148 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 90 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73011 | Last updated: 14-08-2019 | Viewed: 250 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 44 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72968 | Last updated: 12-08-2019 | Viewed: 235 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 54 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72921 | Last updated: 10-08-2019 | Viewed: 336 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 23 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71467 | Last updated: 19-06-2019 | Viewed: 397 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 26 x 19 cm (10 x 7 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69933 | Last updated: 26-04-2019 | Viewed: 606 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 55307 | Last updated: 12-08-2019 | Viewed: 1671 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image1 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  MB Bäuerle Multi..
  2000
  Image2 MB Bäuerle Multi..
 • vipoffer
  Ryobi 1050-4
  2014
  Image3 Ryobi 1050-4
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1995
  Image4 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Polar 92 E
  1999
  Image5 Polar 92 E
 • vipoffer
  Muller Martini 15..
  1989
  Image6 Muller Martini 15..
 • vipoffer
  MBO - Thread Seal..
  2008
  Image7 MBO - Thread Seal..
 • vipoffer
  Ryobi 784-E XL
  2007
  Image8 Ryobi 784-E XL
 • vipoffer
  Glunz Jensen 401 ..
  2014
  Image9 Glunz Jensen 401 ..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image10 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image11 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1998
  Image12 Heidelberg SM 74-..
 
advert bottom
why_this_website