للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori Found 183 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 64958 | Last updated: 13-05-2019 | Viewed: 2637 times Enquiry's: 70
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 123 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 63286 | Last updated: 13-05-2019 | Viewed: 7910 times Enquiry's: 36
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70703 | Last updated: 24-05-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 92 mio
Dismantled - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70700 | Last updated: 24-05-2019 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 130 mio
In production - متاح: 09-2019
 -
 
PD Ref: 70671 | Last updated: 23-05-2019 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 234 mio
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70660 | Last updated: 22-05-2019 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 96 mio
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70653 | Last updated: 22-05-2019 | Viewed: 55 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70585 | Last updated: 20-05-2019 | Viewed: 60 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 48 mio
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70580 | Last updated: 19-05-2019 | Viewed: 66 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 100 mio
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70540 | Last updated: 17-05-2019 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70338 | Last updated: 10-05-2019 | Viewed: 61 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70314 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 95 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 35 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70283 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 88 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70282 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 126 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70276 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 87 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 154 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70275 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 94 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 67 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70270 | Last updated: 09-05-2019 | Viewed: 81 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 72 x 54 cm (28 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 88 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70269 | Last updated: 08-05-2019 | Viewed: 73 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 110 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70227 | Last updated: 07-05-2019 | Viewed: 146 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 94 mio
 
Under power - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70131 | Last updated: 03-05-2019 | Viewed: 119 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 32 x 22 inch (81 x 55 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70110 | Last updated: 02-05-2019 | Viewed: 126 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 75 mio
 
In production - متاح: 05-2019
 -
 
PD Ref: 70086 | Last updated: 02-05-2019 | Viewed: 364 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 66 x 51 cm (25 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 68 mio
 
In stock - متاح: 05-2019
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Horizon BQ 440
  2000
  Image1 Horizon BQ 440
 • vipoffer
  Polar 92 EMC
  1982
  Image2 Polar 92 EMC
 • vipoffer
  Smyth Freccia UNI..
  2007
  Image3 Smyth Freccia UNI..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Shinohara series ..
  2004
  Image5 Shinohara series ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1996
  Image6 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Iijima JFB 1300
  Unkn.
  Image7 Iijima JFB 1300
 • vipoffer
  Morgana Digifold ..
  2013
  Image8 Morgana Digifold ..
 • vipoffer
  Horizon VAC-100 A..
  2009
  Image9 Horizon VAC-100 A..
 • vipoffer
  Renz RSB 360
  2001
  Image10 Renz RSB 360
 • vipoffer
  Matrix MX-530P
  2015
  Image11 Matrix MX-530P
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1999
  Image12 Heidelberg SM 74-..
 
advert bottom
why_this_website