للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori - Found 195 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 63286 | Last updated: 17-11-2018 | Viewed: 725 times Requests: 10
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: 03-2019
 -
 
PD Ref: 64056 | Last updated: 07-12-2018 | Viewed: 795 times Requests: 30
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: 01-2019
 -
 
PD Ref: 64808 | Last updated: 30-11-2018 | Viewed: 288 times Requests: 12
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 64055 | Last updated: 17-11-2018 | Viewed: 859 times Requests: 11
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 41 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2019
 -
 
PD Ref: 65874 | Last updated: 10-12-2018 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 26 x 19 inch (66 x 48 cm)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 34 mio
In stock - متاح: 01-2019
 -
 
PD Ref: 65865 | Last updated: 10-12-2018 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65781 | Last updated: 06-12-2018 | Viewed: 106 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 98 mio
Dismantled - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65759 | Last updated: 05-12-2018 | Viewed: 41 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 30 mio
 
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65717 | Last updated: 04-12-2018 | Viewed: 63 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 72 x 54 cm (28 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 199 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65716 | Last updated: 04-12-2018 | Viewed: 68 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 44 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65715 | Last updated: 04-12-2018 | Viewed: 71 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 85 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65705 | Last updated: 04-12-2018 | Viewed: 54 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 88 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65683 | Last updated: 03-12-2018 | Viewed: 71 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65681 | Last updated: 04-12-2018 | Viewed: 72 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 67 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65678 | Last updated: 03-12-2018 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 90 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 65632 | Last updated: 30-11-2018 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 66 x 50 cm (25 x 19 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 66 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65622 | Last updated: 30-11-2018 | Viewed: 90 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 120 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65613 | Last updated: 29-11-2018 | Viewed: 72 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 77 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65612 | Last updated: 29-11-2018 | Viewed: 117 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 43 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65594 | Last updated: 28-11-2018 | Viewed: 96 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 63 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65583 | Last updated: 28-11-2018 | Viewed: 108 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 101.000.000 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65576 | Last updated: 28-11-2018 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65566 | Last updated: 28-11-2018 | Viewed: 70 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65511 | Last updated: 27-11-2018 | Viewed: 65 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 147 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2002
  Image1 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg PM 74-..
  2002
  Image2 Heidelberg PM 74-..
 • vipoffer
  Muller Martini Pr..
  1996
  Image3 Muller Martini Pr..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image5 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Heidelberg SORM
  1977
  Image6 Heidelberg SORM
 • vipoffer
  D K Europa
  2011
  Image7 D K Europa
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2005
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Komori LS 1040P H
  2008
  Image9 Komori LS 1040P H
 • vipoffer
  Heidelberg GTOZP ..
  1983
  Image10 Heidelberg GTOZP ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 102..
  2002
  Image11 Heidelberg SM 102..
 • vipoffer
  Fuji PT-R4300 E
  2010
  Image12 Fuji PT-R4300 E
 
advert bottom
why_this_website