للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori Found 126 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 52305 | Last updated: 20-09-2017 | Viewed: 1190 times Requests: 32
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 95 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 55774 | Last updated: 22-01-2018 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 65 x 49 cm (25 x 19 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 109 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55772 | Last updated: 22-01-2018 | Viewed: 4 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 65 x 49 cm (25 x 19 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 139 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55770 | Last updated: 22-01-2018 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 53 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55761 | Last updated: 21-01-2018 | Viewed: 52 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 32 x 0 inch (81 x 0 cm)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55740 | Last updated: 20-01-2018 | Viewed: 52 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 175 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55731 | Last updated: 19-01-2018 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 187 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55666 | Last updated: 18-01-2018 | Viewed: 86 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 120 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55652 | Last updated: 18-01-2018 | Viewed: 31 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 125 mio
In production - متاح: 08-2018
 -
 
PD Ref: 55651 | Last updated: 18-01-2018 | Viewed: 50 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 100 mio
In production - متاح: 08-2018
 -
 
komori-ls-640-lx
 
PD Ref: 55622 | Last updated: 18-01-2018 | Viewed: 27 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 121 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
PD Ref: 55583 | Last updated: 17-01-2018 | Viewed: 44 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 134 mio
In production - متاح: 01-2018
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2008
  Image1 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg N P GT..
  1990
  Image2 Heidelberg N P GT..
 • vipoffer
  Heidelberg SX 74-..
  2014
  Image3 Heidelberg SX 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg MOVP-S
  1987
  Image4 Heidelberg MOVP-S
 • vipoffer
  Heidelberg CD 102..
  2000
  Image5 Heidelberg CD 102..
 • vipoffer
  Perfecta 76 TVC
  2006
  Image6 Perfecta 76 TVC
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image7 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Heidelberg SORSZ
  1991
  Image8 Heidelberg SORSZ
 • vipoffer
  Tauler Printlam B..
  2008
  Image9 Tauler Printlam B..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2009
  Image10 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  PZ 90 Hot foil s..
  1990
  Image11 PZ 90 Hot foil s..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2002
  Image12 Heidelberg SM 74-..
 
advert bottom
why_this_website