للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori Found 176 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 58328 | Last updated: 09-04-2018 | Viewed: 1933 times Requests: 47
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 112 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 64305 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64303 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 10 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 144 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64299 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 44 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64275 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 54 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64273 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 19 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 22 mio
In production - متاح: 12-2018
 -
 
PD Ref: 64272 | Last updated: 17-10-2018 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 102 x 70 cm (40 x 27 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 169 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64201 | Last updated: 15-10-2018 | Viewed: 111 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 66 x 50 cm (25 x 19 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 52 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64144 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 62 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 180 mio
In stock - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64140 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 147 mio
In stock - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64137 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 102 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 75 mio
In stock - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64136 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 88 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64112 | Last updated: 12-10-2018 | Viewed: 93 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 213 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64109 | Last updated: 10-10-2018 | Viewed: 77 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 93 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64101 | Last updated: 10-10-2018 | Viewed: 74 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 110 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 64056 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 108 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 02-2019
 -
 
PD Ref: 64055 | Last updated: 11-10-2018 | Viewed: 143 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 10
 -  Impress.Count: 41 mio
In production - متاح: 11-2018
 -
 
PD Ref: 64052 | Last updated: 10-10-2018 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 120 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 63992 | Last updated: 08-10-2018 | Viewed: 91 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 82 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 63960 | Last updated: 06-10-2018 | Viewed: 128 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 28 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 63958 | Last updated: 06-10-2018 | Viewed: 112 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 117 mio
 
In production - متاح: 10-2018
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Fuji PT-R4300 E
  2010
  Image1 Fuji PT-R4300 E
 • vipoffer
  Heidelberg SX 74-..
  2012
  Image2 Heidelberg SX 74-..
 • vipoffer
  Challenge CMT 130
  2011
  Image3 Challenge CMT 130
 • vipoffer
  Hohner Favorit
  1971
  Image4 Hohner Favorit
 • vipoffer
  Heidelberg GTOZ 5..
  1987
  Image5 Heidelberg GTOZ 5..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2000
  Image6 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Wohlenberg GOLF 3..
  1992
  Image7 Wohlenberg GOLF 3..
 • vipoffer
  Presstek 34-4 DI ..
  2005
  Image8 Presstek 34-4 DI ..
 • vipoffer
  D K Europa
  2011
  Image9 D K Europa
 • vipoffer
  Ryobi 524 HXX
  1999
  Image10 Ryobi 524 HXX
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2002
  Image11 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Morgana FRN5
  1999
  Image12 Morgana FRN5
 
advert bottom
why_this_website