للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori Found 202 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 77945 | Last updated: 04-02-2020 | Viewed: 1005 times Enquiry's: 20
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 160 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 04-02-2020 | Viewed: 2898 times Enquiry's: 42
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81531 | Last updated: 30-05-2020 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 1030 x 720 cm (405 x 283 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 65 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81522 | Last updated: 30-05-2020 | Viewed: 33 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 108 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81512 | Last updated: 29-05-2020 | Viewed: 57 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 85 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81483 | Last updated: 28-05-2020 | Viewed: 53 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 121 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81452 | Last updated: 28-05-2020 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 325 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81371 | Last updated: 25-05-2020 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 137 mio
 
In production - متاح: 9/-2020
 -
 
PD Ref: 81362 | Last updated: 24-05-2020 | Viewed: 83 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 135 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81334 | Last updated: 22-05-2020 | Viewed: 155 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81303 | Last updated: 20-05-2020 | Viewed: 90 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 50 x 36 cm (19 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 40 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81223 | Last updated: 16-05-2020 | Viewed: 93 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 56 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81222 | Last updated: 16-05-2020 | Viewed: 79 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 123 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81216 | Last updated: 16-05-2020 | Viewed: 140 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 26 x 20 inch (66 x 50 cm)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81214 | Last updated: 16-05-2020 | Viewed: 132 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 26 x 20 inch (66 x 50 cm)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 150 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81198 | Last updated: 15-05-2020 | Viewed: 107 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 100 x 70 cm (39 x 27 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 50 mio
 
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 81150 | Last updated: 17-05-2020 | Viewed: 46 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81089 | Last updated: 12-05-2020 | Viewed: 72 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 190 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81055 | Last updated: 11-05-2020 | Viewed: 93 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 163 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81054 | Last updated: 11-05-2020 | Viewed: 107 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 92 x 64 cm (36 x 25 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 58 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 81039 | Last updated: 11-05-2020 | Viewed: 105 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 130 mio
 
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 80967 | Last updated: 06-05-2020 | Viewed: 107 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 55 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2003
  Image1 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg SORM
  1990
  Image2 Heidelberg SORM
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image3 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image5 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image6 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2006
  Image7 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Heidelberg MOS Pl..
  1992
  Image8 Heidelberg MOS Pl..
 • vipoffer
  WQ 320-UV Screen ..
  2014
  Image9 WQ 320-UV Screen ..
 • vipoffer
  Horizon Stitchlin..
  Unkn.
  Image10 Horizon Stitchlin..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1997
  Image11 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image12 NEW !!! Hot foil ..
 
advert bottom
why_this_website