للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Komori Found 144 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 59620 | Last updated: 18-05-2018 | Viewed: 360 times Requests: 17
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 131 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 58328 | Last updated: 09-04-2018 | Viewed: 1028 times Requests: 24
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 112 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 52305 | Last updated: 20-09-2017 | Viewed: 3123 times Requests: 64
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 95 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 60789 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 113 mio
Dismantled - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60786 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 98 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 28 x 20 inch (71 x 50 cm)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 39 mio
Dismantled - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60775 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 94 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 147 mio
Dismantled - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60762 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 37 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 94 x 64 cm (37 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 55 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 60746 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 94 x 64 cm (37 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 57 mio
In production - متاح: 10-2018
 -
 
PD Ref: 60733 | Last updated: 21-06-2018 | Viewed: 60 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 206 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60714 | Last updated: 20-06-2018 | Viewed: 121 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 283 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60713 | Last updated: 20-06-2018 | Viewed: 138 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 76 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60712 | Last updated: 20-06-2018 | Viewed: 132 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 233 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60700 | Last updated: 20-06-2018 | Viewed: 105 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 212 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60672 | Last updated: 20-06-2018 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 32 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60643 | Last updated: 19-06-2018 | Viewed: 66 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 69 mio
In stock - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60642 | Last updated: 19-06-2018 | Viewed: 101 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 100 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60602 | Last updated: 18-06-2018 | Viewed: 119 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 43 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60594 | Last updated: 18-06-2018 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 19 mio
 
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60486 | Last updated: 14-06-2018 | Viewed: 144 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 30 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
komori-l-426
 
PD Ref: 60484 | Last updated: 14-06-2018 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 66 x 52 cm (25 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 6 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60480 | Last updated: 14-06-2018 | Viewed: 85 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 92 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
PD Ref: 60447 | Last updated: 13-06-2018 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 55 mio
In production - متاح: 08-2018
 -
 
PD Ref: 60441 | Last updated: 13-06-2018 | Viewed: 142 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 98 mio
In production - متاح: 06-2018
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image1 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Renz AP 360 V4
  2009
  Image2 Renz AP 360 V4
 • vipoffer
  Muller Martini Mi..
  1996
  Image3 Muller Martini Mi..
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2006
  Image4 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1995
  Image5 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Screen Platerite ..
  2015
  Image6 Screen Platerite ..
 • vipoffer
  Horizon VAC 100 ..
  2002
  Image7 Horizon VAC 100 ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  2000
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Heidelberg STEUER..
  Unkn.
  Image9 Heidelberg STEUER..
 • vipoffer
  Brehmer Supastitc..
  1985
  Image10 Brehmer Supastitc..
 • vipoffer
  Komori LS 529 C..
  2013
  Image11 Komori LS 529  C..
 • vipoffer
  Komori L-240P
  1995
  Image12 Komori L-240P
 
advert bottom
why_this_website