للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - KBA Found 154 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76295 | Last updated: 22-11-2019 | Viewed: 104 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 80 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76760 | Last updated: 11-12-2019 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 158 mio
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 76753 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 41 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 140 mio
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76752 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 111 mio
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 76738 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 74 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 130 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76723 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 180 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76722 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 94 mio
 
In production - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 76718 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 33 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76654 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 85 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
 
In production - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 76649 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 121 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 135 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76601 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 70 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 162 x 112 cm (63 x 44 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76589 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 81 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 162 x 112 cm (63 x 44 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 150 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76492 | Last updated: 30-11-2019 | Viewed: 259 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 142 x 102 cm (55 x 40 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: No counter
 
In production - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 76474 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 69 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 17 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76462 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 73 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76441 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 64 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 81 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76427 | Last updated: 28-11-2019 | Viewed: 97 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 159 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76381 | Last updated: 26-11-2019 | Viewed: 80 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 78 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76295 | Last updated: 22-11-2019 | Viewed: 104 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 80 mio
Recommended آلة
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76236 | Last updated: 20-11-2019 | Viewed: 144 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 115 mio
 
In production - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 76201 | Last updated: 18-11-2019 | Viewed: 136 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 53 mio
 
In production - متاح: 01-2020
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Komori LS 529 C
  2008
  Image1 Komori LS 529 C
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image2 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image3 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image4 Man-Roland R 304 ..
 • vipoffer
  Glunz Jensen 401 ..
  2014
  Image5 Glunz Jensen 401 ..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image6 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  Ceelen 150 (Horiz..
  2012
  Image7 Ceelen 150 (Horiz..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image8 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg S Cyli..
  Unkn.
  Image9 Heidelberg S Cyli..
 • vipoffer
  Ryobi 1050-4
  2014
  Image10 Ryobi 1050-4
 • vipoffer
  Man-Roland 304P L..
  2001
  Image11 Man-Roland 304P L..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image12 Heidelberg SM 52-..
 
advert bottom
why_this_website