للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Hamada Found 3 الآلات

 
PD Ref: 79672 | Last updated: 20-03-2020 | Viewed: 177 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 50 x 36 cm (19 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77279 | Last updated: 12-01-2020 | Viewed: 330 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 48 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 2.8 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 64992 | Last updated: 09-11-2018 | Viewed: 1083 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 45 x 34 cm (17 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 1.3 mio
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image1 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image2 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1995
  Image3 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Komori LS 540 LX ..
  2007
  Image4 Komori LS 540 LX ..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image5 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg Varima..
  2008
  Image6 Heidelberg Varima..
 • vipoffer
  Horizon Stitchlin..
  Unkn.
  Image7 Horizon Stitchlin..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image8 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Polar 115 XT
  2007
  Image9 Polar 115 XT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image10 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image11 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Screen Truepress ..
  2020
  Image12 Screen Truepress ..
 
advert bottom
why_this_website