للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset - Miller Found 6 الآلات

 
PD Ref: 81428 | Last updated: 27-05-2020 | Viewed: 151 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 120 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 61705 | Last updated: 24-07-2018 | Viewed: 1500 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 60816 | Last updated: 24-01-2020 | Viewed: 1718 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 56820 | Last updated: 21-02-2018 | Viewed: 2382 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 141 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 55186 | Last updated: 09-04-2020 | Viewed: 1749 times
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 90 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 30164 | Last updated: 25-02-2020 | Viewed: 5133 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 78 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image1 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Screen Truepress ..
  2020
  Image2 Screen Truepress ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image3 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Horizon Stitchlin..
  Unkn.
  Image4 Horizon Stitchlin..
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image5 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image6 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image7 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg Varima..
  2008
  Image8 Heidelberg Varima..
 • vipoffer
  Komori LS 540 LX ..
  2007
  Image9 Komori LS 540 LX ..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image10 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1995
  Image11 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Polar 115 XT
  2007
  Image12 Polar 115 XT
 
advert bottom
why_this_website