للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Sheetfed offset Found 2033 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 75826 | Last updated: 05-11-2019 | Viewed: 262 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74645 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 1155 times Enquiry's: 20
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73700 | Last updated: 25-11-2019 | Viewed: 586 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 67 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76491 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 377 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65241 | Last updated: 16-11-2018 | Viewed: 3742 times Enquiry's: 62
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 22 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 181 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 11-06-2019 | Viewed: 1420 times Enquiry's: 26
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76523 | Last updated: 02-12-2019 | Viewed: 395 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 108 x 78 cm (42 x 30 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 160 mio
Recommended machine
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 73405 | Last updated: 27-08-2019 | Viewed: 514 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 71 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 3861 times Enquiry's: 95
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76252 | Last updated: 30-11-2019 | Viewed: 326 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76662 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 9 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 92 x 66 cm (36 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 135 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76659 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76654 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 42 mio
 
In production - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 76653 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 25 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 119 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76649 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 135 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76648 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 110 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76647 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76646 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 74 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 184 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76645 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 34 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 240 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76644 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 19 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 70 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76643 | Last updated: 06-12-2019 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 92 x 64 cm (36 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 70 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76638 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76630 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 48 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76629 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 1977
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 88 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76628 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In stock - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76626 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76625 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 63 mio
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76621 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 36 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76620 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 33 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 102 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76619 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 162 x 120 cm (63 x 47 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  MB Bäuerle Multi..
  2000
  Image1 MB Bäuerle Multi..
 • vipoffer
  Matrix MX-530P
  2016
  Image2 Matrix MX-530P
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1999
  Image3 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Sigloch LEH3
  1995
  Image4 Sigloch LEH3
 • vipoffer
  MBO - Thread Seal..
  2008
  Image5 MBO - Thread Seal..
 • vipoffer
  Heidelberg GTOZ 5..
  1999
  Image6 Heidelberg GTOZ 5..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1992
  Image7 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 74-..
  1998
  Image8 Heidelberg SM 74-..
 • vipoffer
  Muller Martini 15..
  1989
  Image9 Muller Martini 15..
 • vipoffer
  Ceelen 150 (Horiz..
  2012
  Image10 Ceelen 150 (Horiz..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image11 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image12 Man-Roland R 304 ..
 
advert bottom
why_this_website