للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: Used Press - Digital offset - Screen Found 2 الآلات

 
PD Ref: 75651 | Last updated: 30-10-2019 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 5 mio
 
Dismantled - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70795 | Last updated: 22-10-2019 | Viewed: 322 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 47 x 34 cm (18 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 5 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Shopping bag bott..
  Image1 Shopping bag bott..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 102..
  2006
  Image2 Heidelberg SM 102..
 • vipoffer
  MBO - Thread Seal..
  2008
  Image3 MBO - Thread Seal..
 • vipoffer
  Tauler Printlam B..
  2007
  Image4 Tauler Printlam B..
 • vipoffer
  Grassi Compact S
  2016
  Image5 Grassi Compact S
 • vipoffer
  Bobst Visioncut 1..
  2013
  Image6 Bobst Visioncut 1..
 • vipoffer
  Roland 704 3B LV ..
  1999
  Image7 Roland 704 3B LV ..
 • vipoffer
  Heidelberg SORMZ
  1985
  Image8 Heidelberg SORMZ
 • vipoffer
  Heidelberg SX 74-..
  2013
  Image9 Heidelberg SX 74-..
 • vipoffer
  Titan 105
  1980
  Image10 Titan 105
 • vipoffer
  Heidelberg SORDZ
  1979
  Image11 Heidelberg SORDZ
 • vipoffer
  Komori LS 540 CX
  2003
  Image12 Komori LS 540 CX
 
advert bottom
why_this_website