للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: - Found 6184 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 73405 | Last updated: 27-08-2019 | Viewed: 557 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 71 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76295 | Last updated: 22-11-2019 | Viewed: 88 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 80 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 57787 | Last updated: 25-11-2019 | Viewed: 2383 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 150 x 40 cm (59 x 15 inch)
Wrapping Wrapping الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73420 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 592 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 35 x 24 cm (13 x 9 inch)
Case-Binding Case-Binding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76252 | Last updated: 30-11-2019 | Viewed: 389 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76488 | Last updated: 05-12-2019 | Viewed: 122 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
Recommended machine
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 01418 | Last updated: 03-03-2018 | Viewed: 81992 times Enquiry's: 805
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 36 x 28 cm (14 x 11 inch)
Gold-Foiling Gold-Foiling الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76523 | Last updated: 02-12-2019 | Viewed: 543 times Enquiry's: 18
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 108 x 78 cm (42 x 30 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 160 mio
Recommended machine
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 74645 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 1218 times Enquiry's: 23
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73407 | Last updated: 31-10-2019 | Viewed: 647 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 142 x 102 cm (55 x 40 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76491 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 434 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 72698 | Last updated: 30-07-2019 | Viewed: 474 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 72 x 54 cm (28 x 21 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76560 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 295 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 153 x 120 cm (60 x 47 inch)
Flexo prepress Flexo prepress الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76616 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 100 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 32 x 32 cm (12 x 12 inch)
Perfect Binding Perfect Binding الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 3927 times Enquiry's: 97
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76578 | Last updated: 04-12-2019 | Viewed: 79 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
Under power - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 75826 | Last updated: 05-11-2019 | Viewed: 384 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 241 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 1473 times Enquiry's: 26
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76751 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 3 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 67 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76753 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 1 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 140 mio
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 76752 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 2 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 72 cm (41 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 111 mio
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 76751 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 67 mio
Recommended آلة
Under power - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76750 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 0 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 85 x 0 cm (33 x 0 inch)
 -  Other Misc الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76749 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 0 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Other Misc الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76748 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
 -  Folding الجهاز
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76747 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 44 x 30 cm (17 x 11 inch)
 -  Trimming الجهاز
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76746 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Wrapping الجهاز
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76745 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Wrapping الجهاز
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76744 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 27 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 43 mio
In stock - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76743 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 19 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 337 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76742 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 88 mio
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76740 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 115 x 0 cm (45 x 0 inch)
 -  Jogging الجهاز
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76739 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 56 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76738 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 51 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 130 mio
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76737 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 38 x 30 cm (14 x 11 inch)
 -  Trimming الجهاز
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76736 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 101 x 71 cm (39 x 27 inch)
 -  Sliter-Rewinders الجهاز
 
In production - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76735 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 67 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 56 x 55 cm (22 x 21 inch)
 -  Other Bookb الجهاز
Under power - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76734 | Last updated: 10-12-2019 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 116 x 95 cm (45 x 37 inch)
 -  CTP Computer to plate الجهاز
Dismantled - متاح: 12-2019
 -
 
PD Ref: 76733 | Last updated: 09-12-2019 | Viewed: 112 times
 
 
 -  العمر: 1973
 -  حجم: 106 x 71 cm (41 x 27 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In production - متاح: 12-2019
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Man-Roland 304P L..
  2001
  Image1 Man-Roland 304P L..
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image2 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Heidelberg GTOZ 5..
  1999
  Image3 Heidelberg GTOZ 5..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image4 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Horizon BQ 470D
  2012
  Image5 Horizon BQ 470D
 • vipoffer
  Heidelberg S Cyli..
  Unkn.
  Image6 Heidelberg S Cyli..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image7 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  1999
  Image8 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Glunz Jensen 401 ..
  2014
  Image9 Glunz Jensen 401 ..
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image10 Man-Roland R 304 ..
 • vipoffer
  Ryobi 1050-4
  2014
  Image11 Ryobi 1050-4
 • vipoffer
  Komori LS 529 C
  2008
  Image12 Komori LS 529 C
 
advert bottom
why_this_website