للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
More Criteria
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
Subscribe for this Query
 

أنت هنا: - Found 6104 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 11-06-2019 | Viewed: 903 times Enquiry's: 17
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70966 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 765 times Enquiry's: 12
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 43 mio
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 73691 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 411 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 73800 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 536 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 64 x 46 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 32 mio
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 70969 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 1002 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
Booklet-Making Booklet-Making الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 72442 | Last updated: 20-07-2019 | Viewed: 1079 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 89 x 58 cm (35 x 22 inch)
Coldset Coldset الجهاز
 -  Impress.Count: 31728940 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74617 | Last updated: 30-09-2019 | Viewed: 249 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 22 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74518 | Last updated: 25-09-2019 | Viewed: 198 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 66 x 47 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 45 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 74794 | Last updated: 03-10-2019 | Viewed: 522 times Enquiry's: 19
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 120 x 33 cm (47 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
Recommended machine
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 74878 | Last updated: 07-10-2019 | Viewed: 301 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 149 mio
Recommended machine
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 70965 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 1601 times Enquiry's: 38
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 72 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 72750 | Last updated: 13-09-2019 | Viewed: 512 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 20 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73909 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 141 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم:
 -  الألوان: 7
 -  Impress.Count: 47 mio
Recommended machine
In production - متاح: 11-2019
 -
 
PD Ref: 73692 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 431 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 37 mio
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 74645 | Last updated: 30-09-2019 | Viewed: 298 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74932 | Last updated: 09-10-2019 | Viewed: 131 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 76 x 56 cm (29 x 22 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 70874 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 1074 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 160 x 145 cm (62 x 57 inch)
Laminating, coating Laminating, coating الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 01418 | Last updated: 03-03-2018 | Viewed: 81092 times Enquiry's: 792
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 36 x 28 cm (14 x 11 inch)
Gold-Foiling Gold-Foiling الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74919 | Last updated: 08-10-2019 | Viewed: 67 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 102 x 68 cm (40 x 26 inch)
Laminating, coating Laminating, coating الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 74473 | Last updated: 24-09-2019 | Viewed: 184 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 1000 x 0 cm (393 x 0 inch)
Folding-Gluing Folding-Gluing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74765 | Last updated: 02-10-2019 | Viewed: 182 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 41 mio
Recommended machine
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 74273 | Last updated: 24-09-2019 | Viewed: 917 times Enquiry's: 21
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 110 x 73 cm (43 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 11-06-2019 | Viewed: 3114 times Enquiry's: 71
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74977 | Last updated: 09-10-2019 | Viewed: 103 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 134 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75132 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 7 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم:
 -  Other Misc الجهاز
 
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75131 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
 -  Wrapping الجهاز
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75130 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 102 x 80 cm (40 x 31 inch)
 -  Laminating, coating الجهاز
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75129 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 10 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 42 x 33 cm (16 x 12 inch)
 -  Stacking الجهاز
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75128 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 56 x 40 cm (22 x 15 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75127 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 7 times
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  Die Cutting الجهاز
 
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75126 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 15 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 150 mio
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 75125 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 9 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 55 x 0 cm (21 x 0 inch)
 -  Stacking الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75124 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 8 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 78 x 0 cm (30 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75123 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 9 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 78 x 0 cm (30 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75122 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 8 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 54 x 0 cm (21 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75121 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 0 cm (20 x 0 inch)
 -  Numbering Perforating الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75120 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 83 mio
In production - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75119 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 9 times
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 137 x 0 cm (53 x 0 inch)
 -  Paper guillotines الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75118 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 52 x 0 cm (20 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75117 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 10 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 55 x 0 cm (21 x 0 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75116 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 7 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 78 x 0 cm (30 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
In stock - متاح: 10-2019
 -
 
PD Ref: 75115 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 52 x 0 cm (20 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75114 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75113 | Last updated: 14-10-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 56 x 0 cm (22 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Folder gluer Bobs..
  1998
  Image1 Folder gluer Bobs..
 • vipoffer
  D K System Jr
  Unkn.
  Image2 D K System Jr
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image3 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Sakurai Oliver 46..
  2005
  Image4 Sakurai Oliver 46..
 • vipoffer
  Man-Roland 305 HO..
  1999
  Image5 Man-Roland 305 HO..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image6 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Shinohara 52II
  2002
  Image7 Shinohara 52II
 • vipoffer
  Komori Spica 429
  2007
  Image8 Komori Spica 429
 • vipoffer
  HP Indigo 20000
  2014
  Image9 HP Indigo 20000
 • vipoffer
  Heidelberg KH 78/..
  2009
  Image10 Heidelberg KH 78/..
 • vipoffer
  Bobst SP 76 E
  1996
  Image11 Bobst SP 76 E
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  2002
  Image12 Heidelberg GTO 52..
 
advert bottom
why_this_website