للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

أنت هنا: - Found 6424 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 87899 | Last updated: 18-01-2021 | Viewed: 33 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 46 x 46 cm (18 x 18 inch)
Numbering Perforating Numbering Perforating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87896 | Last updated: 23-01-2021 | Viewed: 70 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 125 x 85 cm (49 x 33 inch)
Developping Developping الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87389 | Last updated: 24-12-2020 | Viewed: 155 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
Perfect Binding Perfect Binding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 85271 | Last updated: 09-10-2020 | Viewed: 346 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 124 x 87 cm (48 x 34 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 87503 | Last updated: 04-01-2021 | Viewed: 271 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 84855 | Last updated: 25-09-2020 | Viewed: 248 times Enquiry's: 26
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 115 x 115 cm (45 x 45 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 88081 | Last updated: 23-01-2021 | Viewed: 53 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 36 x 30 cm (14 x 11 inch)
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87183 | Last updated: 16-12-2020 | Viewed: 335 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 77 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 86479 | Last updated: 12-12-2020 | Viewed: 350 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 71 x 49 cm (27 x 19 inch)
Other Digital Other Digital الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 85073 | Last updated: 02-10-2020 | Viewed: 181 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 38 x 31 cm (14 x 12 inch)
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 87025 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 574 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 102 x 73 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 144 mio
Recommended machine
In production - متاح: 04-2021
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 18-01-2021 | Viewed: 5073 times Enquiry's: 74
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87679 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 209 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 117 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88006 | Last updated: 21-01-2021 | Viewed: 175 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 1977
 -  حجم:
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 03-2021
 -
 
PD Ref: 88003 | Last updated: 20-01-2021 | Viewed: 121 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 140 x 100 cm (55 x 39 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 190 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 75718 | Last updated: 27-11-2019 | Viewed: 2828 times Enquiry's: 91
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 86459 | Last updated: 23-01-2021 | Viewed: 205 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 95 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 84368 | Last updated: 08-09-2020 | Viewed: 446 times Enquiry's: 21
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 45 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 87730 | Last updated: 12-01-2021 | Viewed: 166 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 70 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87981 | Last updated: 20-01-2021 | Viewed: 113 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 92 mio
Recommended machine
In production - متاح: 04-2021
 -
 
PD Ref: 87502 | Last updated: 04-01-2021 | Viewed: 167 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88038 | Last updated: 22-01-2021 | Viewed: 87 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 185 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 01418 | Last updated: 03-03-2018 | Viewed: 85921 times Enquiry's: 847
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 36 x 28 cm (14 x 11 inch)
Gold-Foiling Gold-Foiling الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 87803 | Last updated: 14-01-2021 | Viewed: 149 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 203 x 127 cm (79 x 49 inch)
Carton and Box making Carton and Box making الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87678 | Last updated: 10-01-2021 | Viewed: 199 times Enquiry's: 26
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 32 mio
Recommended machine
Under power - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 86626 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 751 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 80 mio
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87518 | Last updated: 10-01-2021 | Viewed: 294 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم:
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 87901 | Last updated: 18-01-2021 | Viewed: 57 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 66 cm (41 x 25 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88082 | Last updated: 23-01-2021 | Viewed: 42 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 76 x 76 cm (29 x 29 inch)
Counting Counting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88152 | Last updated: 26-01-2021 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 23 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88151 | Last updated: 26-01-2021 | Viewed: 4 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 03-2021
 -
 
PD Ref: 88150 | Last updated: 26-01-2021 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم:
 -  Saddle Stitching الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88149 | Last updated: 26-01-2021 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 52 mio
In production - متاح: 07-2021
 -
 
PD Ref: 88148 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 15 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 19 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88147 | Last updated: 26-01-2021 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 225 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88146 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 33 x 5 cm (12 x 1 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88145 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 80 x 60 cm (31 x 23 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88144 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 60 x 40 cm (23 x 15 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88143 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 17 times
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 40 x 40 cm (15 x 15 inch)
 -  Folding-Gluing الجهاز
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88141 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 32 times
 
 
 -  العمر: 1962
 -  حجم: 77 x 56 cm (30 x 22 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In stock - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88140 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 141 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88139 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 68 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88137 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 34 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 143 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88136 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 22 times
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 148 mio
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88135 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88134 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88133 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 39 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم:
 -  Flexo Roll to roll الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88132 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم:
 -  Flexo Roll to roll الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
PD Ref: 88131 | Last updated: 25-01-2021 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم:
 -  Flexo Roll to roll الجهاز
In production - متاح: 01-2021
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Vacuumatic Vicoun..
  1995
  Image1 Vacuumatic Vicoun..
 • vipoffer
  Camco Rosback CRS..
  1988
  Image2 Camco Rosback CRS..
 • vipoffer
  Stahl BUH 66 6-4-..
  2006
  Image3 Stahl BUH 66 6-4-..
 • vipoffer
  Morgana FSN numbe..
  2002
  Image4 Morgana FSN numbe..
 • vipoffer
  Muller Martini Pr..
  1998
  Image5 Muller Martini Pr..
 • vipoffer
  Shinohara 52 IV
  2000
  Image6 Shinohara 52 IV
 • vipoffer
  Heidelberg CD 74-..
  2002
  Image7 Heidelberg CD 74-..
 • vipoffer
  Morgana Printbind..
  2013
  Image8 Morgana Printbind..
 • vipoffer
  Bobst SP 900 E
  1977
  Image9 Bobst SP 900 E
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image10 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Stahl TD 78 4-4-2
  1999
  Image11 Stahl TD 78 4-4-2
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image12 Komori LS 540P H
 
advert bottom
why_this_website