للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

أنت هنا: - Found 6304 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 78064 | Last updated: 10-02-2020 | Viewed: 532 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: 1989
 -  حجم: 90 x 75 cm (35 x 29 inch)
Folding-Gluing Folding-Gluing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 13-12-2019 | Viewed: 846 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77821 | Last updated: 31-01-2020 | Viewed: 649 times Enquiry's: 29
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77945 | Last updated: 04-02-2020 | Viewed: 259 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 160 mio
Recommended machine
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 04-02-2020 | Viewed: 2045 times Enquiry's: 34
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78801 | Last updated: 26-02-2020 | Viewed: 138 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 97 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77086 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 632 times Enquiry's: 35
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 213 mio
Recommended machine
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 77910 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 246 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
Booklet-Making Booklet-Making الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
heidelberg-cd-102-5-lx
 
PD Ref: 78944 | Last updated: 29-02-2020 | Viewed: 0 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 102 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 100 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78943 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 160 x 110 cm (62 x 43 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 125 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78942 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 20 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 45 mio
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78940 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 40 x 28 inch (101 x 71 cm)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 159 mio
 
Under power - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 78939 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 42 x 31 cm (16 x 12 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78938 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 142 x 110 cm (55 x 43 inch)
 -  Laminating, coating الجهاز
In stock - متاح: 03-2020
 -
 
PD Ref: 78937 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 42 x 31 cm (16 x 12 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: 04-2020
 -
 
PD Ref: 78936 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 35 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 7 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78935 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 280 x 0 cm (110 x 0 inch)
 -  Other Misc الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78934 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 28 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 322 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78933 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 52 x 0 cm (20 x 0 inch)
 -  Laminating, coating الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78932 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 240 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78931 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 85 x 52 cm (33 x 20 inch)
 -  Folding الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78930 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: 1981
 -  حجم: 92 x 92 cm (36 x 36 inch)
 -  Paper guillotines الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78929 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم: 132 x 132 cm (51 x 51 inch)
 -  Paper guillotines الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78928 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 15 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 54 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78927 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 1962
 -  حجم: 91 x 66 cm (35 x 25 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78926 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 21 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم:
 -  CTF Imagesetters الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78925 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 85 x 60 cm (33 x 23 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 78924 | Last updated: 28-02-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 115 x 115 cm (45 x 45 inch)
 -  Paper guillotines الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image1 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Heidelberg XL 105..
  2009
  Image2 Heidelberg XL 105..
 • vipoffer
  Heidelberg XL 106..
  2015
  Image3 Heidelberg XL 106..
 • vipoffer
  Jagenberg Diana s..
  1989
  Image4 Jagenberg Diana s..
 • vipoffer
  Shinohara 74 IIP
  1999
  Image5 Shinohara 74 IIP
 • vipoffer
  KBA Rapida 75-5 L..
  2010
  Image6 KBA Rapida 75-5 L..
 • vipoffer
  Komori LS 540 LX ..
  2007
  Image7 Komori LS 540 LX ..
 • vipoffer
  Horizon VAC-100a ..
  Unkn.
  Image8 Horizon VAC-100a ..
 
advert bottom
why_this_website