للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

أنت هنا: - Found 5651 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 64651 | Last updated: 26-10-2018 | Viewed: 1073 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1963
 -  حجم: 46 x 33 cm (18 x 12 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 65140 | Last updated: 13-03-2019 | Viewed: 15671 times Enquiry's: 114
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 34 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69961 | Last updated: 29-04-2019 | Viewed: 401 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 70 x 38 cm (27 x 14 inch)
Creasing Creasing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 66660 | Last updated: 11-01-2019 | Viewed: 686 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 66 x 66 cm (25 x 25 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70569 | Last updated: 17-05-2019 | Viewed: 259 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 61 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69959 | Last updated: 29-04-2019 | Viewed: 978 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 61 cm (29 x 24 inch)
CTP Computer to plate CTP Computer to plate الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 68740 | Last updated: 29-04-2019 | Viewed: 1166 times Enquiry's: 44
 
 
 -  العمر: 2016
 -  حجم: 92 x 64 cm (36 x 25 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 48 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69601 | Last updated: 13-04-2019 | Viewed: 387 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 87 x 55 cm (34 x 21 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 11-06-2019 | Viewed: 1438 times Enquiry's: 28
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: 07-2019
 -
 
PD Ref: 66679 | Last updated: 13-01-2019 | Viewed: 525 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 51 x 35 cm (20 x 13 inch)
Booklet-Making Booklet-Making الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69375 | Last updated: 14-06-2019 | Viewed: 3686 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 75 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 50 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 63951 | Last updated: 29-04-2019 | Viewed: 1333 times Enquiry's: 46
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 85 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69231 | Last updated: 02-04-2019 | Viewed: 3098 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 1964
 -  حجم: 108 x 78 cm (42 x 30 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 55764 | Last updated: 21-01-2018 | Viewed: 2466 times Enquiry's: 17
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 58 x 36 cm (22 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 56 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71227 | Last updated: 10-06-2019 | Viewed: 115 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 01418 | Last updated: 03-03-2018 | Viewed: 79205 times Enquiry's: 775
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 36 x 28 cm (14 x 11 inch)
Gold-Foiling Gold-Foiling الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70321 | Last updated: 13-05-2019 | Viewed: 403 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
Sewing Sewing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 07-2019
 -
 
PD Ref: 69920 | Last updated: 24-04-2019 | Viewed: 448 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 98 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71308 | Last updated: 13-06-2019 | Viewed: 105 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 115 x 115 cm (45 x 45 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 61851 | Last updated: 12-12-2018 | Viewed: 1935 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 45 x 35 cm (17 x 13 inch)
Perfect Binding Perfect Binding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 70849 | Last updated: 12-06-2019 | Viewed: 218 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 22 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 68966 | Last updated: 22-03-2019 | Viewed: 2236 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 46 x 46 cm (18 x 18 inch)
Numbering Perforating Numbering Perforating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71457 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 0 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 75 x 54 cm (29 x 21 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71456 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 2 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 156 mio
 
In production - متاح: 07-2019
 -
 
PD Ref: 71455 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 0 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 106 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 51 mio
 
In production - متاح: 01-2020
 -
 
PD Ref: 71454 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 1 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم:
 -  Punching الجهاز
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71453 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 8 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71452 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 1983
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 100 mio
 
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71451 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 115 mio
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71450 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 6 times
 
 
 -  العمر: 1979
 -  حجم: 42 x 29 cm (16 x 11 inch)
 -  Letterpress الجهاز
 
In stock - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71449 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 109 mio
In production - متاح: 09-2019
 -
 
PD Ref: 71448 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 10 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71447 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 2013
 -  حجم: 42 x 31 cm (16 x 12 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
 
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71446 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 13 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 112 x 0 cm (44 x 0 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71445 | Last updated: 18-06-2019 | Viewed: 24 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 174 mio
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71444 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 120 x 76 cm (47 x 29 inch)
 -  Folding الجهاز
In stock - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71443 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 61 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 48 mio
In production - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71442 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 42 times
 
 
 -  العمر: 1986
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 53 mio
In stock - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71441 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 36 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 220 mio
Under power - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71440 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 26 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 41 x 31 cm (16 x 12 inch)
 -  Trimming الجهاز
In stock - متاح: 06-2019
 -
 
PD Ref: 71439 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 30 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 39 x 29 cm (15 x 11 inch)
 -  Sewing الجهاز
In production - متاح: 09-2019
 -
 
PD Ref: 71438 | Last updated: 17-06-2019 | Viewed: 50 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 44 mio
In stock - متاح: 06-2019
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image1 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  Ryobi 755 XLW
  2008
  Image2 Ryobi 755 XLW
 • vipoffer
  Duplo DC 10000S w..
  1999
  Image3 Duplo DC 10000S w..
 • vipoffer
  Sakurai Oliver 25..
  1998
  Image4 Sakurai Oliver 25..
 • vipoffer
  Heidelberg Stahlf..
  2002
  Image5 Heidelberg Stahlf..
 • vipoffer
  Polar 115 E
  1997
  Image6 Polar 115 E
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image7 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Polar 66
  2000
  Image8 Polar 66
 • vipoffer
  Shinohara 52 IV P
  1999
  Image9 Shinohara 52 IV P
 • vipoffer
  Bobst Autoplatine..
  1964
  Image10 Bobst Autoplatine..
 • vipoffer
  Heidelberg GT-Pla..
  1963
  Image11 Heidelberg GT-Pla..
 • vipoffer
  Morgana FRN5
  1995
  Image12 Morgana FRN5
 
advert bottom
why_this_website