للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Gab Supplies - used machinery
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

أنت هنا: - Found 6921 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 82632 | Last updated: 03-07-2020 | Viewed: 151 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 115 x 115 cm (45 x 45 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 73407 | Last updated: 08-07-2020 | Viewed: 1577 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 142 x 102 cm (55 x 40 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76488 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 2330 times Enquiry's: 62
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82202 | Last updated: 26-06-2020 | Viewed: 619 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: 2020
 -  حجم: 30 x 14 inch (76 x 35 cm)
 -  الألوان: 6
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77945 | Last updated: 30-06-2020 | Viewed: 1390 times Enquiry's: 31
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 160 mio
Recommended machine
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82262 | Last updated: 22-06-2020 | Viewed: 211 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 68 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 30-06-2020 | Viewed: 5339 times Enquiry's: 147
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 79295 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 995 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 01418 | Last updated: 03-03-2018 | Viewed: 84504 times Enquiry's: 829
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم: 36 x 28 cm (14 x 11 inch)
Gold-Foiling Gold-Foiling الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 79975 | Last updated: 17-06-2020 | Viewed: 740 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82424 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 129 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 72 x 52 cm (28 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 55 mio
Recommended machine
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82771 | Last updated: 08-07-2020 | Viewed: 132 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 125 mio
Recommended machine
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 04-02-2020 | Viewed: 3256 times Enquiry's: 50
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82824 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 1 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم:
 -  Drilling الجهاز
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82823 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 1 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم:
 -  Drilling الجهاز
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82822 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 4 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 72 x 0 cm (28 x 0 inch)
 -  UV Coating الجهاز
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82821 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 1 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 84 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82820 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 145 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82819 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 24 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 78 x 60 cm (30 x 23 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82818 | Last updated: 10-07-2020 | Viewed: 63 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 53 mio
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82817 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 116 x 94 cm (45 x 37 inch)
 -  CTP Computer to plate الجهاز
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82816 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 63 times
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 162 x 120 cm (63 x 47 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82815 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 43 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 42 x 31 cm (16 x 12 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82814 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 47 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 106 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 135 mio
In production - متاح: 12-2020
 -
 
PD Ref: 82813 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 70 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 150 mio
Under power - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82811 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 40 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 30 mio
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82810 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 64 times
 
 
 -  العمر: 1990
 -  حجم: 42 x 28 cm (16 x 11 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 33 mio
In stock - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82809 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 58 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 97 x 0 cm (38 x 0 inch)
 -  Heatset الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82808 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 155 x 0 cm (61 x 0 inch)
 -  RIP and Software الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82807 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 41 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 82806 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 1977
 -  حجم: 99 x 0 cm (38 x 0 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
 
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82805 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 45 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 162 x 0 cm (63 x 0 inch)
 -  Other Bookb الجهاز
 
In production - متاح: 07-2020
 -
 
PD Ref: 82804 | Last updated: 09-07-2020 | Viewed: 38 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 66 x 0 cm (25 x 0 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In production - متاح: 07-2020
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2003
  Image1 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  Heidelberg SM 52-..
  2004
  Image2 Heidelberg SM 52-..
 • vipoffer
  NEW !!! Hot foil ..
  New
  Image3 NEW !!! Hot foil ..
 • vipoffer
  MBO K1020-4SKTLT
  2008
  Image4 MBO K1020-4SKTLT
 • vipoffer
  Man-Roland 202 TO..
  1998
  Image5 Man-Roland 202 TO..
 • vipoffer
  Heidelberg Varima..
  2008
  Image6 Heidelberg Varima..
 • vipoffer
  Polar 115 XT
  2007
  Image7 Polar 115 XT
 • vipoffer
  Komori LS 540P H
  2008
  Image8 Komori LS 540P H
 • vipoffer
  Screen Truepress ..
  2020
  Image9 Screen Truepress ..
 • vipoffer
  KBA Rapida 105-6 ..
  2011
  Image10 KBA Rapida 105-6 ..
 • vipoffer
  Komori LS 529 C
  2007
  Image11 Komori LS 529 C
 • vipoffer
  Horizon Stitchlin..
  Unkn.
  Image12 Horizon Stitchlin..
 
advert bottom
why_this_website