للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
البحث التصنيف
 
 -
Camporese- macchine graphiche
 -
 
Search by Word:
seller
seller

Order by
Mach per page
 
 
 

أنت هنا: - Found 5962 الآلات

We recommend this machineRecommended machines
 
 
PD Ref: 76795 | Last updated: 16-12-2019 | Viewed: 350 times Enquiry's: 15
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 140 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77517 | Last updated: 20-01-2020 | Viewed: 67 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم:
Sewing Sewing الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 77445 | Last updated: 17-01-2020 | Viewed: 129 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
Pile Turning Pile Turning الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74292 | Last updated: 29-11-2019 | Viewed: 574 times Enquiry's: 36
 
 
 -  العمر: 1982
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 78 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77545 | Last updated: 24-01-2020 | Viewed: 45 times Enquiry's: 0
 
 
 -  العمر: 1987
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 71257 | Last updated: 15-01-2020 | Viewed: 1823 times Enquiry's: 28
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 103 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74645 | Last updated: 20-01-2020 | Viewed: 1689 times Enquiry's: 29
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77268 | Last updated: 11-01-2020 | Viewed: 305 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: No counter
Recommended machine
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 72553 | Last updated: 05-11-2019 | Viewed: 1093 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1980
 -  حجم: 105 x 78 cm (41 x 30 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73407 | Last updated: 20-01-2020 | Viewed: 1022 times Enquiry's: 5
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 142 x 102 cm (55 x 40 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76881 | Last updated: 19-12-2019 | Viewed: 374 times Enquiry's: 11
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 67 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77618 | Last updated: 24-01-2020 | Viewed: 64 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 74695 | Last updated: 09-10-2019 | Viewed: 364 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
Perfect Binding Perfect Binding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73704 | Last updated: 06-09-2019 | Viewed: 311 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 54 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76038 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 387 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 46 mio
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75443 | Last updated: 07-01-2020 | Viewed: 734 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 105 x 52 cm (41 x 20 inch)
Other Digital Other Digital الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69951 | Last updated: 26-12-2019 | Viewed: 4491 times Enquiry's: 111
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 36 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74290 | Last updated: 15-11-2019 | Viewed: 639 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 1982
 -  حجم: 65 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 1
 -  Impress.Count: 53 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 75045 | Last updated: 17-01-2020 | Viewed: 480 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 1988
 -  حجم: 123 x 86 cm (48 x 33 inch)
Die Cutting Die Cutting الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77086 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 258 times Enquiry's: 25
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 213 mio
Recommended machine
In production - متاح: 06-2020
 -
 
PD Ref: 75995 | Last updated: 11-11-2019 | Viewed: 473 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 160 x 120 cm (62 x 47 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 98 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 71380 | Last updated: 14-06-2019 | Viewed: 574 times Enquiry's: 12
 
 
 -  العمر: 1985
 -  حجم: 52 x 36 cm (20 x 14 inch)
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77344 | Last updated: 17-01-2020 | Viewed: 219 times Enquiry's: 3
 
 
 -  العمر: New
 -  حجم:
For Sheetfed press For Sheetfed press الجهاز
Recommended machine
- متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77241 | Last updated: 10-01-2020 | Viewed: 420 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم:
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76595 | Last updated: 25-01-2020 | Viewed: 307 times Enquiry's: 8
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 75 x 60 cm (29 x 23 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 42 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73298 | Last updated: 23-08-2019 | Viewed: 665 times Enquiry's: 6
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 36 x 30 cm (14 x 11 inch)
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77544 | Last updated: 23-01-2020 | Viewed: 60 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم:
Saddle Stitching Saddle Stitching الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 76212 | Last updated: 19-11-2019 | Viewed: 522 times Enquiry's: 7
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 66 x 33 cm (25 x 12 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 1,3 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77636 | Last updated: 24-01-2020 | Viewed: 90 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 102 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 205 mio
Recommended machine
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 76488 | Last updated: 20-01-2020 | Viewed: 575 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 74 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76982 | Last updated: 14-01-2020 | Viewed: 576 times Enquiry's: 16
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 75 x 53 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 50 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 69374 | Last updated: 05-04-2019 | Viewed: 2842 times Enquiry's: 14
 
 
 -  العمر: 1992
 -  حجم: 76 x 76 cm (29 x 29 inch)
Paper guillotines Paper guillotines الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 68966 | Last updated: 22-03-2019 | Viewed: 3188 times Enquiry's: 13
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 46 x 46 cm (18 x 18 inch)
Numbering Perforating Numbering Perforating الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77546 | Last updated: 24-01-2020 | Viewed: 62 times Enquiry's: 2
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم:
Folding Folding الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 75718 | Last updated: 27-11-2019 | Viewed: 985 times Enquiry's: 38
 
 
 -  العمر: 2000
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 65 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 74693 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 642 times Enquiry's: 22
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 860 x 660 cm (338 x 259 inch)
CTP Computer to plate CTP Computer to plate الجهاز
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77450 | Last updated: 17-01-2020 | Viewed: 108 times Enquiry's: 1
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
Creasing Creasing الجهاز
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 73420 | Last updated: 13-11-2019 | Viewed: 961 times Enquiry's: 4
 
 
 -  العمر: 1995
 -  حجم: 35 x 24 cm (13 x 9 inch)
Case-Binding Case-Binding الجهاز
Recommended machine
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76437 | Last updated: 13-12-2019 | Viewed: 631 times Enquiry's: 10
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 18 mio
Recommended machine
Under power - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 76791 | Last updated: 16-12-2019 | Viewed: 256 times Enquiry's: 9
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 105 x 74 cm (41 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 111 mio
Recommended machine
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77729 | Last updated: 28-01-2020 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 200 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77728 | Last updated: 28-01-2020 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 52 x 35 cm (20 x 13 inch)
 -  الألوان: 4
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77727 | Last updated: 28-01-2020 | Viewed: 3 times
 
 
 -  العمر: 1977
 -  حجم: 102 x 0 cm (40 x 0 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77726 | Last updated: 28-01-2020 | Viewed: 4 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 65 x 47 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: 02-2020
 -
 
PD Ref: 77725 | Last updated: 28-01-2020 | Viewed: 5 times
 
 
 -  العمر: 2010
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: No counter
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77724 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 10 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 1050 x 740 cm (413 x 291 inch)
 -  الألوان: 8
 -  Impress.Count: 135 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77723 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 31 times
 
 
 -  العمر: 2007
 -  حجم: 1050 x 740 cm (413 x 291 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 96 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77722 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 7 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 18 x 18 inch (45 x 45 cm)
 -  Creasing الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77721 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 18 times
 
 
 -  العمر: 1993
 -  حجم: 104 x 74 cm (40 x 29 inch)
 -  الألوان: 6
 -  Impress.Count: 236 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77720 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 8 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 18 x 12 inch (45 x 30 cm)
 -  Creasing الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77718 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 2011
 -  حجم: 2100 x 1500 cm (826 x 590 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77716 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 15 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 105 x 75 cm (41 x 29 inch)
 -  Die Cutting الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77715 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 11 times
 
 
 -  العمر: 2018
 -  حجم: 500 x 500 cm (196 x 196 inch)
 -  Packing الجهاز
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77714 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 52 x 37 cm (20 x 14 inch)
 -  الألوان: 2
 -  Impress.Count: 35 mio
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77713 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 17 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم:
 -  Heatset الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77712 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 14 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  الألوان: 4
 -  Impress.Count: 49 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77711 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 23 times
 
 
 -  العمر: 2008
 -  حجم: 74 x 52 cm (29 x 20 inch)
 -  الألوان: 5
 -  Impress.Count: 26 mio
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77710 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 16 times
 
 
 -  العمر: 1994
 -  حجم: 129 x 95 cm (50 x 37 inch)
 -  الألوان: 5
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77707 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 2006
 -  حجم: 66 x 48 cm (25 x 18 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 77705 | Last updated: 27-01-2020 | Viewed: 12 times
 
 
 -  العمر: 1997
 -  حجم: 42 x 32 cm (16 x 12 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
 • vipoffer
  Polar 76 EM
  1992
  Image1 Polar 76 EM
 • vipoffer
  Heidelberg Stahlf..
  2005
  Image2 Heidelberg Stahlf..
 • vipoffer
  Sigloch LEH3
  1995
  Image3 Sigloch LEH3
 • vipoffer
  Crosland TVG/28
  1988
  Image4 Crosland TVG/28
 • vipoffer
  Carpidraulic ARGO..
  2009
  Image5 Carpidraulic ARGO..
 • vipoffer
  Heidelberg MO-E
  1982
  Image6 Heidelberg MO-E
 • vipoffer
  Morgana FRN5
  1995
  Image7 Morgana FRN5
 • vipoffer
  MGI JETvarnish JV..
  2010
  Image8 MGI JETvarnish JV..
 • vipoffer
  Sakurai Oliver 57..
  2005
  Image9 Sakurai Oliver 57..
 • vipoffer
  Heidelberg GTO 52..
  1992
  Image10 Heidelberg GTO 52..
 • vipoffer
  Man-Roland R 304 ..
  2003
  Image11 Man-Roland R 304 ..
 • vipoffer
  Man-Roland 804-7B..
  1984
  Image12 Man-Roland 804-7B..
 
advert bottom
why_this_website