للبيع في-Pressdepo
Subscribe for News
Graphic Equipment finder 
Search by Word:
refine
clear

Order by
Mach per page
 
 
 
FORMICA CZ
FORMICA CZ
Used printing equipment Dealer from Czech Republic
 

أنت هنا:  - FORMICA CZ Found 19 الآلات

 
PD Ref: 70182 | Last updated: 06-05-2019 | Viewed: 547 times
 
 
 -  العمر: 2017
 -  حجم: 1 x 1 cm (0 x 0 inch)
 -  Folding-Gluing الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 62854 | Last updated: 06-09-2018 | Viewed: 1088 times
 
 
 -  العمر: 2015
 -  حجم: 42 x 36 cm (16 x 14 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 59914 | Last updated: 29-05-2018 | Viewed: 1630 times
 
 
 -  العمر: 2005
 -  حجم: 70 x 46 cm (27 x 18 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 59513 | Last updated: 15-05-2018 | Viewed: 1424 times
 
 
 -  العمر: 2001
 -  حجم: 35 x 31 cm (13 x 12 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 57122 | Last updated: 01-03-2018 | Viewed: 1605 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 84 x 60 cm (33 x 23 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 52037 | Last updated: 11-09-2017 | Viewed: 2323 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 34 x 8 cm (13 x 3 inch)
 -  Perfect Binding الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 51531 | Last updated: 17-08-2017 | Viewed: 1835 times
 
 
 -  العمر: Unkn.
 -  حجم: 50 x 35 cm (19 x 13 inch)
 -  Booklet-Making الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 51261 | Last updated: 23-02-2018 | Viewed: 2953 times
 
 
 -  العمر: 1999
 -  حجم: 48 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 51238 | Last updated: 04-08-2017 | Viewed: 2028 times
 
 
 -  العمر: 2004
 -  حجم: 48 x 32 cm (18 x 12 inch)
 -  Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 50753 | Last updated: 06-12-2018 | Viewed: 2259 times
 
 
 -  العمر: 2002
 -  حجم: 39 x 35 cm (15 x 13 inch)
 -  Stitching الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 49780 | Last updated: 12-06-2017 | Viewed: 2104 times
 
 
 -  العمر: 2012
 -  حجم: 61 x 35 cm (24 x 13 inch)
 -  Saddle Stitching الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 48147 | Last updated: 02-04-2017 | Viewed: 1705 times
 
 
 -  العمر: 1998
 -  حجم: 130 x 80 cm (51 x 31 inch)
 -  Jogging الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 47674 | Last updated: 05-06-2017 | Viewed: 2169 times
 
 
 -  العمر: 2014
 -  حجم: 71 x 51 cm (27 x 20 inch)
 -  UV Coating الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 47673 | Last updated: 10-01-2019 | Viewed: 2188 times
 
 
 -  العمر: 1991
 -  حجم: 110 x 80 cm (43 x 31 inch)
 -  Other Misc الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 46911 | Last updated: 19-02-2017 | Viewed: 1679 times
 
 
 -  العمر: 1996
 -  حجم: 104 x 72 cm (40 x 28 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 46902 | Last updated: 10-01-2019 | Viewed: 1580 times
 
 
 -  العمر: 1968
 -  حجم: 72 x 72 cm (28 x 28 inch)
 -  Case-Binding الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 44943 | Last updated: 10-01-2019 | Viewed: 3203 times
 
 
 -  العمر: 2003
 -  حجم: 70 x 50 cm (27 x 19 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 39450 | Last updated: 25-10-2016 | Viewed: 3123 times
 
 
 -  العمر: 2009
 -  حجم: 110 x 74 cm (43 x 29 inch)
 -  Folding الجهاز
 
In stock - متاح: Immediately
 -
 
PD Ref: 38215 | Last updated: 10-03-2016 | Viewed: 3430 times
 
 
 -  العمر: 1984
 -  حجم: 10 x 10 cm (3 x 3 inch)
 -  Folding-Gluing الجهاز
 
In production - متاح: Immediately
 -
 
Subscribe for News
Subscribe for latest Sheetfed Press Machines
Subscribe for latest Prepress Machines
Subscribe for latest Packaging Machines
Subscribe for latest Guillotines
 
Ads
GAB Supplies UK
 
advert bottom
why_this_website